UCL klar med første version af institutionsplanen for 2030-målsætningen

UCL's bestyrelse har netop godkendt første udgave af institutionsplanen i forbindelse med den brede politiske 2030-målsætning om højere optag uden for storbyerne og lavere optag i de største byer.

Dato: 21.12.2021 - Forfatter: Peter Lagoni Garbøl

UCL har nu klargjort første version af den institutionsplan, som skal indsendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen senest 12. januar 2022. Institutionsplanen indeholder UCL’s bidrag til implementering af den politiske aftale ”Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund”.

Men hvad indeholder institutionsplanen? Og hvad betyder det for UCL? Læs mere herunder.

Institutionsplanen består af tre overordnede elementer:

Flytning af i alt 112 pladser fra Odense på de fire store velfærdsuddannelser

36 pladser på socialrådgiveruddannelsen flyttes til Vejle i 2022, 40 ubesatte pladser på læreruddannelsen flyttes til Jelling i 2022, 36 pladser på sygeplejerskeuddannelsen flyttes til Svendborg i 2025.

Flytning af 75 pladser fra Odense inden for de øvrige uddannelser

35 pladser på fysioterapeutuddannelsen flyttes til Svendborg i 2025, 40 pladser på finansøkonomuddannelsen flyttes til enten Vejle eller Svendborg i 2025. Udbudsstedet er ikke afgjort endnu, men det afklares i løbet af 2022.

Etablering af nye uddannelsespladser

Der etableres 40 nye læreruddannelsespladser i Svendborg i 2025. Der arbejdes herudover på at etablere nye uddannelser:

  • Ingeniøruddannelse i Fredericia i samarbejde med Fredericia Maskinmesterskole med forventet start i 2023
  • Filmproduktionsuddannelse i samarbejde med Film Fyn og Filmproducentforeningen med forventet start i 2023.

Der afsøges endvidere muligheder for at etablere nye professionsbachelor uddannelser inden for skat og leisure management, og evt flere uddannelsespladser på sundhedsadministrativ koordinator i perioden 2023 – 2025. De nærmere planer herfor afklares i 2022, hvorefter de endelig behandles af bestyrelsen.

Det er vigtigt at understrege, at denne udgave af institutionsplanen er et første indspil til UCL udmøntning af den såkaldte 2030 plan for udflytning af uddannelser.

Der vil i løbet af 2022 være politiske forhandlinger med den kreds af partier, der står bag aftalen, og her kan der blive stillet yderligere krav om etablering af nye uddannelser udenfor Odense, samt flytning eller lukning af eksisterende uddannelser i Odense.