UCL og SOSU Fyn vil sammen lette trykket på velfærdssektoren

En ny partnerskabsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole skal være med til at løse velfærdssektoren bemandingskrise.

Dato: 26.04.2023 - Forfatter: Carsten Pico

Den danske velfærdssektor er under pres. Og det bliver stadig vanskeligere at skaffe tilstrækkeligt kvalificeret personale til velfærdsområderne.

Derfor rykker Social- og Sundhedsskolen Fyn (SOSU Fyn) og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole nu tættere sammen for at finde løsninger på udfordringerne.

Første skridt er en netop indgået partnerskabsaftale.

- Med samarbejdsaftalen tager vi medansvar for at finde løsninger på velfærdsområdets bemandingskrise, siger Gunna Funder Hansen, direktør hos SOSU Fyn.

- Vi ønsker at intensivere samarbejdet mellem vores respektive, og beslægtede, uddannelses- og forskningsmiljøer for at styrke vores fælles bidrag til de professioner indenfor sundhed og velfærd, som vi uddanner til, siger UCL’s rektor Jens Mejer Pedersen.

Nytænkning skal skabe øget interesse

Der skal nye løsninger til, hvis vi skal løse arbejdsmarkedets efterspørgsel på bl.a. sygeplejersker, SOSU-medarbejdere og pædagogisk personale, er både UCL’s rektor og SOSU Fyns direktør enige om.

- Vi bliver nødt til at finde nye veje for udviklingen af vores sundhedssektor. Et stærkere samarbejde allerede på uddannelsesniveau kan bidrage til at skabe nye løsninger i respekt for hinandens fagligheder, siger Jens Mejer Pedersen.

- Eksempelvis kan velfærdsteknologiske løsninger, udviklet i samarbejde med begge vores institutioner, betyde en kvalitetsforøgelse i sundhedsvæsenet og for den enkelte borger, siger han.

- Vi mener, at en af løsningerne er at ruste vores elever til den hverdag, de vil møde ude i praksis. Både i forhold til faglighed og samarbejde med andre faggrupper, siger Gunna Funder Hansen.

- For at lykkes skal vi levere uddannelser af tårnhøj kvalitet og dyrke samarbejdet og sammenhængene mellem vores uddannelsesområder, så social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter møder sygeplejersker og pædagoger og oplever, hvordan deres fagligheder komplimenterer hinanden. Både på skolebænken og på arbejdspladserne, siger SOSU Fyns direktør.

Styrket fokus på karriereveje og videreuddannelse

Videreuddannelse og fokus på karriereveje bliver et vigtigt element i at sikre flere medarbejdere til velfærdssektoren, mener både UCL’s rektor og SOSU Fyns direktør.

- Vi vil helt konkret arbejde sammen om fx efter- og videreuddannelsesmuligheder for relevante sektorer og professioner, og vi bidrager også dermed til at synliggøre udviklings- og karrieremuligheder for vores elever og studerende, siger Jens Mejer Pedersen.

- Med vores samarbejde skaber vi klare karriereveje for de SOSU-assistenter og pædagogiske assistenter, som drømmer om at læse videre til sygeplejerske eller pædagog, siger Gunna Funder Hansen.

- Det kan gøre uddannelserne til social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent til et mere attraktivt uddannelsesvalg og bidrage til professionsuddannelsernes rekrutteringsgrundlag, siger hun.

- Vi satser helhjertet på, at opkvalificering og videreuddannelse vil være et vigtigt element, når vi skal styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere i sektoren, siger Gunna Funder Hansen.