UCL vil bruge AI konstruktivt

UCL har vedtaget principper for brug og udvikling af AI i organisationen.

Dato: 13.11.2023 - Forfatter: Lasse Wraae

Det er vigtigt at kunne anvende kunstig intelligens (AI).

Og det betyder, at alle landets uddannelsesinstitutioner skal forholde sig til teknologierne fremover.

UCL’s ledelse har besluttet at fokusere på potentialet ved AI og ChatGPT.

Beslutningen sker på baggrund af UNESCO’s rapport ”ChatGPT and Artificial Intelligence in higher education”, som er en slags guide til at bruge teknologierne konstruktivt på de videregående uddannelser.  

UCL har som en af de første videregående uddannelsesinstitutioner formuleret en række principper for udvikling og brug af AI samt et sæt etiske retningslinjer.

- Vi skal bruge de generative AI-teknologier på en konstruktiv og afbalanceret måde. Det er klart, at der er nogle udfordringer i forhold til fx eksamenssnyd, men vi ser også masser af positivt potentiale i teknologierne, siger Carsten Vikkelsøe, direktør for fællesområdet på UCL.

Bidrage til læring

Helt konkret vil UCL bruge AI til at understøtte og forbedre de studerendes læring, forståelse og færdigheder indenfor de fagområder, hvor det giver mening.

Underviserne skal integrere AI i deres undervisning, så de studerende i løbet af deres uddannelse lærer at anvende teknologierne i praksis.

Det overordnede mål er nemlig, at de studerende kan bruge AI i deres fremtidige job.

- Vi uddanner til virkeligheden, og AI er og bliver en del af den virkelighed, som vores dimittender skal ud at virke i. Det er naturligt, at AI-teknologi også er en del af deres uddannelse, siger Carsten Vikkelsøe.

Et kig på eksamener og retningslinjer

UCL vil løbende opdatere og udvikle etiske retningslinjer samt regler i takt med, at AI-teknologierne udvikler sig.

UCL er i skrivende stund i gang med at udvikle nye eksamensformer samt indarbejde AI i undervisningen, så den afspejler den nye virkelighed.

UCL investerer i kompetenceudvikling, som kan ruste medarbejdernes AI-færdigheder. Lige nu udbydes fx et online læringsforløb om generativ AI til alle medarbejdere på UCL’s intranet.

Læs UCL's principper og retningslinjer for AI

  • Illustrationen til artiklen er lavet med det generative AI-værktøj Adobe Firefly.