Obligatorisk læringstilbud for 1-årige i dagtilbud

Danske professioner afholder 2 temadage for medarbejdere der skal modtage børn i obligatorisk læringstilbud

Om teamadagen

Titel:

Obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn i dagtilbud

 

Målgruppe:

Pædagoger i dagtilbud og andre med ansvar for at understøtte arbejdet med obligatorisk læringstilbud. Herudover er temadagene relevante for f.eks. pædagoger, sundhedsplejersker, integrationsmedarbejdere og andre professionelle med interesse for emnet.

 

Formål og indhold:

På temadagene vil fokus særligt være på viden om tilrettelæggelse og gennemførelse af det obligatoriske læringstilbud med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og ud fra viden om målgruppen og de ressourcer og udfordringer, målgruppen kan tænkes at have med sig ved indtrædelsen i det obligatoriske læringstilbud.

 

Læringsmål:

  • At deltagerne får viden om lovgrundlaget for det obligatoriske læringstilbud (sprog, generel læring, demokratisk dannelse, herunder ligestilling og kendskab til danske traditioner) og den styrkede pædagogiske læreplan
  • At deltagerne får viden om det 1- årige barns udviklingsbehov og betydningen af en tryg tilknytning samt et omsorgspædagogisk ståsted
  • At deltagerne får viden om læringsmiljøets betydning
  • At deltagerne får viden om inddragende forældresamarbejde og vejledning af forældre, herunder hvordan man kan etablere et trygt og tillidsfuldt samarbejde samtidig med, at der er den særlige forudsætning, at det er obligatorisk for forældrene at indskrive deres barn og selv tage del i læringstilbuddet
  • At deltagerne får viden om interkulturel pædagogik, herunder indsigt i vigtigheden i kritisk refleksivt at kunne forholde sig til egne kulturelle forståelser og forforståelser
  • At deltagerne får viden om sprogudvikling og sprogstimulering, herunder betydningen af et stimulerende hjemmelæringsmiljø

 

Udbytte

 Ved at deltage på temadagene får du viden om lovgrundlaget for obligatorisk læringstilbud og inspiration til det pædagogiske arbejde med børn og forældre

 

Tid og sted:

Temadagene udbydes tre steder i landet:

Aarhus – VIA UC

Odense – UCL

København – Københavns Professionshøjskole

 

Temadag 1 kl. 09-16

13. september (Aarhus)

19. september (Odense)

20. september (København)

 

Temadag 2 kl. 09-16

8. november (Odense)

11. november (København)

21. november (Aarhus)

 

Tilmeld dig her:

https://www.tilmeld.dk/obligatorisklearingstilbud/tilmelding

 

Deltagerpris: kr. 300,- kr. ex. moms

 

Temadagsansvarlig:

Chefkonsulent Sharmila Holmstrøm Juhlin, Københavns Professionshøjskole, sam@kp.dk, tlf. 41898428

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid