Bæredygtighed

Bæredygtighed og grøn omstilling

På UCL vil vi gerne gøre en positiv forskel for at sikre en bæredygtig fremtid. Derfor arbejder vi hele tiden på at udvikle og sikre forskellige bæredygtige tiltag på alle vores campusser. Dette gælder både i den daglige drift, men også når det kommer til at fremme bæredygtighed i undervisningen på samtlige uddannelser.

Bæredygtighed er et af vores pejlemærker som led i vores strategiske ambition, hvor vi arbejder for:

  • at styrke bæredygtighed og grøn omstilling.
  • at uddanne og forske i bæredygtig udvikling og grøn omstilling.
  • at samarbejde med virksomheder og institutioner om grønne løsninger, og vi sikre, at dimittender har kompetencer til at engagere sig i den grønne omstilling.
  • at udvikle driften af UCL i en grøn og bæredygtig retning.

Bæredygtighed som led i undervisningen

UCL er en uddannelsesinstitution, der uddanner professionel arbejdskraft til fremtiden. Vi vil derfor sikre, at vores studerende bliver klædt på med de rette kompetencer til at kunne udvikle fremtiden ved at tænke i bæredygtige baner.

Vi sigter derfor efter at integrere grøn omstilling på alle vores uddannelser.
Dette har vi bl.a. implementeret på Jordbrugsteknologuddannelsen, hvor de studerende arbejder på at forbedre biodiversiteten omkring campus ved at udskifte tomme græsarealer med vild natur.

Du kan læse mere her: Jordbrugsteknologer skaber vild natur midt i byen

Bæredygtig drift

I UCL forsøger vi så vidt muligt at mindske vores CO2-aftryk i den daglige drift.

Det er primært Facility Service på UCL, som tager sig af de konkrete tiltag mens andre kræver, at du som studerende bidrager lidt i hverdagen. Det kan virke som små og banale ting, men vi er mange i UCL, så det kan gøre en stor forskel.

Vi har bl.a. fokus på at genanvende ressourcer i form af affaldssortering og får herunder omdannet en stor mængde af kantinernes madaffald til grøn energi. Desuden har vi installeret solceller på fire af vores campusser for at spare på vores energiforbrug.