Bæredygtighed

Bæredygtighed og klimavenlige tiltag

De bæredygtige og klimavenlige tiltag har fået vind i sejlene i kølvandet på energikrisens ankomst, og på UCL vil vi gerne gøre en positiv forskel. Derfor har vi igangsat nogle forskellige bæredygtige tiltag på alle campusser.

Kildesortering af affald

UCL har kildesortering af affald på alle campusser. Vi sorterer papir, mad og plastik.

Energibesparelser på UCL

Energipriserne er på et historisk højt niveau og Uddannelses- og Forskningsministeriet har udsendt en række anbefalinger til energibesparelser, som UCL også har valgt at følge.

Det er primært Facility Service på UCL, som tager sig af de konkrete tiltag mens andre kræver, at du som studerende bidrager lidt i hverdagen. Det er små ting, men vi er mange i UCL, så det gør en stor forskel.

De konkrete tiltag

Fra og med onsdag den 21. september 2022 er der blevet igangsat følgende energisparende tiltag:

 • Vi skruer temperaturen ned i lokalerne til 19 grader.
 • Vi laver yderligere natsænkning og weekendsænkning på temperaturene i lokalerne. Vi sikrer dog, at temperaturen er ca. 19 grader fra morgenstunden.
 • Vi skruer ned for temperaturen på indblæsningsluften, så den også bliver 19 grader.
 • Vi slukker udendørsbelysningen på alle vores matrikler.
 • Vi stopper for cirkulationen af det varme vand til vandhanerne. I praksis betyder det, at du skal vente lidt længere tid, før det varme vand når frem til hanerne.
 • Vi slukker for ventilationsanlæggene om natten. Vi tænder igen om morgenen ved 07-tiden, så der har været et luftskifte inden dagens start. Vi slukker for ventilationsanlæggene igen om eftermiddagen, når størstedelen af medarbejderne og de studerende er taget hjem - typisk ved 16.30-tiden.
 • Vi slukker for kølingen på ventilationsanlæggene på de matrikler, hvor de endnu kører.
 • Vi slukker for de elektroniske lokaleskilte på UCL Vestre Engvej og UCL Seebladsgade.
 • Alle infoskærme slukkes på nær et par skemaskærme.
 • Vi sikrer, at vores AV-udstyr slukker senest kl. 16.30.
 • Vi har sat vandbesparende luftblandere på vandhanerne, hvilket reducerer forbruget fra 13 l/min til 1,7 l/min. Samtidig holder vi øje med overforbrug af vand fra haner og toiletter.
 • Vi har fokus på at lukke ned for områder på campusserne, der ikke bruges i længere perioder.
 • Vi slukker for kølerne i vandautomaterne. Der vil stadig være mulighed for at tappe vand, men ikke kølet vand.