Kvalitetssystem

Hovedformålet med kvalitetsarbejdet er at sikre uddannelser, der har høj uddannelsesfaglig kvalitet til gavn for studerende og samfund.

Kvalitetssystem - få viden om kvalitetsarbejdet på UCL

Med udgangspunkt i den relevante nationale lovgivning rammesætter kvalitetssystemet klart og tydeligt ansvar, processer og standarder for institutionens arbejde med kvalitet.

Hensigten med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetspolitik og vejledning er at skabe en forståelsesramme for institutionens kvalitetssystem, herunder de processer, krav, arbejdsgange m.m., som dette omfatter. Hertil hører en række retningslinjer, skabeloner og rammedokumenter, der udfolder processer og opgaver yderligere. Konkrete og ambitiøse mål for kvalitetsarbejdet bliver ligeledes beskrevet med henblik på at realisere og omsætte disse.

Det gøres gennem en beskrivelse af bl.a.:

  • Kvalitetsarbejdets formål
  • Kvalitetsarbejdets overordnede krav
  • Kvalitetsarbejdets ansvarsfordeling

Læs mere i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - kvalitetspolitik og vejledning

Gennemsigtighed i kvalitetsarbejdet

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser foreskriver, at evalueringsresultater skal være offentligt tilgængelige. Det samme gælder beskrivelser af uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner samt aktuelle opgørelse af karaktergivning, beskæftigelse og ledighed.

Oplysninger om uddannelserne findes på de enkelte uddannelsers sider.

Resultaterne af kvalitetsarbejdet, herunder bl.a. evalueringer, undersøgelser og relevante nøgletal, kan du dykke ned i her:

Evaluering og nøgletal.