Røgfrit UCL

UCL er en røgfri uddannelsesinstitution, da vi ønsker at skabe et studiemiljø og en arbejdsplads med fokus på sundhed, velvære og trivsel.

Rygeforbud på UCL's matrikler

Der er forbud mod at ryge på alle UCL’s arealer. Det betyder, at der ikke må ryges i UCL's lokaler og køretøjer, udendørsarealer og egne biler parkeret på UCL’s udendørsarealer.

Der henstilles til, at der ikke ryges på arealer, der støder op til UCL's matrikler.

En undtagelse er dog i forbindelse med afvikling af fredagsbar, hvor det er tilladt at ryge fredage efter kl. 14 på et nærmere afgrænset område i tilknytning til fredagsbaren.

Forbuddet mod rygning på matriklen gælder for alle ansatte, studerende, kursister og besøgende, herunder håndværkere m.fl., som udfører opgaver ved UCL.

E-cigaretter og snus sidestilles med almindelige cigaretter, da de har samme signalværdi og sundhedsskadelige effekter.

 

Røgfri arbejdstid for ansatte på UCL

Røgfri arbejdstid betyder, at der ikke må ryges eller anvendes e-cigaretter og snus, mens man er på arbejde i UCL. Arbejdstid defineres som hele den tid, den ansatte får løn og står til rådighed. Det er ikke muligt at bruge flextid til rygepauser. Hjemmearbejde er ikke omfattet af rygepolitikken.

Røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter, der ikke er godkendt som lægemidler.