Betinget optag og individuel kompetencevurdering

Her kan du finde:

Betinget optag:

Individuel kompetencevurdering - IKV:

Betinget optag

Du kan blive betinget optaget på en uddannelse, hvis du ikke opfylder et specifikt fagkrav eller har afsluttet en adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen.

Hvis du kan dokumentere, at du er tilmeldt det manglende fag eller eksamen, kan du blive betinget godkendt, og din ansøgning vil dermed ikke blive afvist.
Det er dog vigtigt, at du oplyser, hvornår faget afsluttes, da betingelsen skal være opfyldt inden studiestart.

Hvis du efterfølgende optages og får tilbudt en studieplads, skal du inden studiestart i enten september eller februar dokumentere, at du har bestået det manglende fag eller den adgangsgivende eksamen.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Vær opmærksom på, at gymnasial supplering for at opfylde de specifikke adgangskrav kan trække dit gennemsnit ned, hvis din gymnasiale eksamen er afsluttet efter 1. maj 2022.

Hvis dit genberegnede gennemsnit ender under årets kvotient i kvote 1, kan du risikere at miste din studieplads. Læs mere om genberegning her.

Individuel kompetencevurdering - IKV

Hvad er en IKV?

En IKV er en individuel vurdering, baseret på din samlede dokumenterede viden, færdigheder og kompetencer.

Det dækker fx over uddannelser, kursusforløb, erhvervserfaring, længere udlandsophold, frivilligt arbejde og højskoleophold.

I en IKV vurderer og skønner UCL om:

 • din samlede dokumenterede viden, færdigheder og kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav til uddannelsen
 • du kan gennemføre uddannelsen baseret på det dokumenterede grundlag, du søger ind med

Bemærk, at du også skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Hvordan søger jeg om IKV?

Du søger om en IKV gennem kvote 2 på www.optagelse.dk.

Når du søger, skal du under fanebladet ”Adgangsgrundlag” vælge ”Ingen adgangsgivende eksamen” og sætte kryds i rubrikken ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

Når du søger en IKV, er det dit ansvar at indsamle og uploade relevant dokumentation, der kan underbygge, at du har viden, færdigheder, erfaringer, kompetencer, uddannelse m.m., som kan sidestilles med de formelle adgangskrav, og at du vil kunne gennemføre studiet på det grundlag.

Har du afsluttet en gymnasial eksamen?

Har du en dansk gymnasial uddannelse og søger om IKV fordi du ikke opfylder et eller flere af de specifikke adgangskrav, kan du på optagelse.dk ikke vælge ”Ingen adgangsgivende eksamen”, da feltet vil være låst for dig. Du skal derfor søge IKV ved at uploade et bilag til din ansøgning, som du tydeligt navngiver ”IKV”. I dokumentet kan du med fordel beskrive, hvilke kompetencer du mener du har, som kan sidestilles med det specifikke adgangskrav.

Hvad skal jeg dokumentere?

Du skal uploade dokumentation for alt det, du gerne vil vurderes på. Det kan fx være:

 • Tidligere uddannelser, kurser mm.
 • Hf-enkeltfag
 • Højskoleophold
 • Tillidshverv
 • Udlandsophold (beskrivelse af indhold, kopi af flybilletter, sprogskolebevis, stempler fra pas)
 • Frivilligt arbejde (beskrivelse af indhold, angivelse af periode og ugentlig timetal)
 • Erhvervserfaring (fx arbejdsgivererklæring, udtalelse eller første og sidste lønseddel, med angivelse af hele ansættelsesperioden samt ugentlige timetal)

Gode råd til ansøgningen

UCL anbefaler, at du:

 • Benytter værktøjet Min kompetencemappe, der er en hjælp til at få sat ord på dine kompetencer og kvalifikationer. Upload din udfyldte kompetencemappe som PDF til din ansøgning.
 • Udarbejder og uploader en motiveret ansøgning (maks. 1 A4-side), hvor du beskriver og argumenterer for, at du har kompetencer, der kan sidestilles med de fastlagte adgangskrav, og at du kan gennemføre studiet på det grundlag.
 • Uploader al relevant dokumentation, der understøtter de faglige kompetencer, som du har beskrevet i din ansøgning. Hvis der ikke foreligger dokumentation, tæller det ikke med i den samlede vurdering. Alle kompetencer og kvalifikationer der er nævnt i ”min kompetencemappe” skal vedhæftes som bilag direkte til ansøgningen, da vi ikke kan tilgå det i kompetencemappen.

Nedenstående spørgsmål kan du evt. bruge som inspiration til din motiverede ansøgning:

 • Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante for uddannelsen?
 • Hvordan kan dine kompetencer sidestilles med de fastsatte adgangskrav?
 • I hvilke sammenhænge har du tilegnet dig disse kompetencer?
 • Hvilke studiekompetencer har du?
 • Hvad har du gjort for at blive en god studerende til netop denne uddannelse?

Hvordan vurderes min IKV-ansøgning?

Når UCL har modtaget din ansøgning, foretager optagelsesteamet i UCL en faglig vurdering, alene på baggrund af de bilag, som du har uploadet til din ansøgning.

I vurderingen fokuserer vi på:

 • hvorvidt dine kompetencer kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav
 • om vi skønner, at du kan gennemføre uddannelsen på det dokumenterede grundlag

Hvis du får en positiv IKV-afgørelse, gælder den kun for den pågældende uddannelse i UCL og den er kun gældende for det aktuelle optag.

Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere uddannelsesinstitutioner, skal du derfor søge om IKV ved hver enkelt ansøgning.

Hvornår får jeg svar?

Du får skriftligt svar på din IKV-ansøgning inden udgangen af juni.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en positiv IKV-vurdering ikke er en garanti for optagelse på uddannelsen.

Hvis UCL imødekommer din ansøgning, betyder det, at du er optagelsesberettiget på baggrund af en positiv IKV. Herefter vil din ansøgning blive prøvet i kvote 2.

Den 28. juli vil du få svar på, om du er optaget på den uddannelse, du søger.

Hvis UCL ikke kan imødekomme din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse (negativ IKV), modtager du et begrundet afslag. Du kan få vejledning i, hvad du kan gøre for at kvalificere dig til at blive optaget på et senere tidspunkt.

Vejledning om optagelse

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333 eller mail optagelse@ucl.dk

Mandag og onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00

Optagelse og vejledning

Book en vejledning