Betinget optag og individuel kompetencevurdering

Her kan du finde:

Betinget optag:

Individuel kompetencevurdering - IKV:

Betinget optag

Du kan blive betinget optaget på en uddannelse, hvis du ikke opfylder et specifikt fagkrav eller har afsluttet en adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen.

Hvis du kan dokumentere, at du er tilmeldt det manglende fag eller eksamen, kan du blive betinget godkendt, og din ansøgning vil dermed ikke blive afvist.
Det er dog vigtigt at du oplyser hvornår faget afsluttes, da betingelsen skal være opfyldt inden studiestart.

Hvis du efterfølgende optages og får tilbudt en studieplads, skal du inden studiestart i enten september eller februar dokumentere, at du har bestået det manglende fag eller den adgangsgivende eksamen.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Vær opmærksom på at fra 1. maj 2022 kan gymnasial supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned, hvis du supplerer for at opfylde specifikke adgangskrav. Læs mere om genberegning her.  

Individuel kompetencevurdering - IKV

Hvad er en IKV?

En IKV bygger på din samlede viden, færdigheder og kompetencer.

Det dækker fx over kursusforløb, erhvervserfaring, længere udlandsophold, frivilligt arbejde og højskoleophold.

I en IKV vurderer og skønner UCL om:

 • Din samlede viden, færdigheder og kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav til uddannelsen.
 • Du kan gennemføre uddannelsen på det grundlag, du søger ind på.

Bemærk at du også skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Hvordan søger jeg om IKV?

Du søger om en IKV gennem kvote 2 på www.optagelse.dk.

Når du søger, skal du under fanebladet ”Adgangsgrundlag” vælge ”Ingen adgangsgivende eksamen” og sætte kryds i rubrikken ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

Når du søger en IKV, er det dit ansvar at indsamle og uploade relevant dokumentation, der kan underbygge, at du har viden, færdigheder, erfaringer, kompetencer, uddannelse m.m., som kan sidestilles med de formelle adgangskrav, og at du vil kunne gennemføre studiet på det grundlag.

Hvad skal jeg dokumentere?

Du skal uploade dokumentation for alt det, du gerne vil vurderes på. Det kan fx være:

 • Tidligere uddannelser, kurser, hf fag mm.
 • Højskoleophold.
 • Tillidshverv.
 • Udlandsophold (kopi flybilletter, sporgskolebevis, stempler fra pas)
 • Frivilligt arbejde (inkl. angivelse af perioden for ansættelsen samt det ugentlige timetal).
 • Erhvervsarbejde (inkl. arbejdsgivererklæring, udtalelse eller første og sidste lønseddel med angivelse af hele ansættelsesperioden samt ugentlige timetal).
 • CV med omhyggelige beskrivelser af alle dine erfaringer, kurser og uddannelser – også dem du ikke gjorde færdig.

Gode råd til ansøgningen

UCL anbefaler, at du:

 • Benytter værktøjet Min kompetencemappe, der er en hjælp til at få sat ord på dine kompetencer og kvalifikationer. Upload din udfyldte kompetencemappe som PDF til din ansøgning.
 • Udarbejder og uploader en motiveret ansøgning (maks. 1 A4-side), hvor du beskriver og argumenterer for, at du har kompetencer, der kan sidestilles med de fastlagte adgangskrav, og at du kan gennemføre studiet på det grundlag.
 • Uploader al relevant dokumentation, der understøtter de faglige kompetencer, som du har beskrevet i din ansøgning. Hvis der ikke foreligger dokumentation, tæller det ikke med i den samlede vurdering.

Nedenstående spørgsmål kan du evt. bruge som inspiration til din motiverede ansøgning:

 • Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante for uddannelsen?
 • Hvordan kan dine kompetencer sidestilles med de fastsatte adgangskrav?
 • I hvilke sammenhænge har du tilegnet dig disse kompetencer?
 • Hvilke studiekompetencer har du?
 • Hvad har du gjort for at blive en god studerende til netop denne uddannelse?

Hvordan vurderes min IKV-ansøgning?

Når UCL har modtaget din ansøgning, foretager optagelsesteamet i UCL en faglig vurdering alene på baggrund af det materiale, der fremgår af din ansøgning.

I vurderingen fokuserer vi på:

 • Hvorvidt dine kompetencer kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.
 • Om vi skønner, at du kan gennemføre uddannelsen på det grundlag.

Hvis du får en positiv IKV, gælder den kun for den pågældende uddannelse i UCL.

Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge om IKV ved hver af disse.

Hvornår får jeg svar?

Du får skriftligt svar på din IKV-ansøgning inden udgangen af maj.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en positiv IKV-vurdering ikke er en garanti for optagelse på uddannelsen.

Hvis UCL imødekommer din ansøgning, betyder det, at du er optagelsesberettiget på baggrund af en positiv IKV. Herefter vil din ansøgning blive prøvet i kvote 2.

Den 28. juli vil du få svar på, om du er optaget på den uddannelsen, du søger.

Hvis UCL ikke kan imødekomme din ansøgning om optagelse med særlig tilladelse (negativ IKV), modtager du et begrundet afslag. Du kan få vejledning i, hvad du kan gøre for at kvalificere dig til at blive optaget på et senere tidspunkt.

Klager over IKV-afgørelser

IKV-afgørelsen er endelig, og der kan ikke klages over den faglige vurdering og denne afgørelse.

Brug for vejledning om optagelse på UCL?

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

OBS: Hotlinen holder lukket 20. og 21. oktober