Styrket compassion gennem situationel vejledning

Fokus på at kunne håndtere egne oplevelser og reaktioner i mødet med andres lidelse.