Projekt Styrkelse af overgange mellem teori og praktik

Baggrund for dette projekt er Uddannelses- og forskningsministeriets ekstrabevilling til initiativer, der skal bidrage til at styrke overgangen mellem studie- og praktikperioder på sygeplejerskeuddannelsen.

Projektet er et samarbejde mellem OUH, Sygehus Lillebælt, Psykiatrien i Region Syddanmark, kommuner repræsenteret ved Assens Kommune, Middelfart Kommune, Odense Kommune, Vejle Kommune og Sygeplejerskeuddannelsen ved UCL.

Projektet kører fra 2020-2023 og det overordnede formål er at de studerende oplever større sammenhæng mellem deres studie- og praktikperioder.

Projektet har to delprojekter:

- Kommissorium for Styregruppen ’Styrkelse af overgange mellem teori og  praktik’
- Ramme for Styregruppen arbejde 
- Projektets organisering 
- Artikel omhandlende projektet inkl. deltagernes opfattelse