Få en praktikant

Tag en praktikant fra en erhvervsakademiuddannelse ind som en del af din virksomhed eller organisation

En praktikant er en ressource, der vil indgå i medarbejderstaben i en periode på 3-7 måneder afhængig af den enkelte uddannelse. Den studerende arbejde med på forhånd fastlagte opgaver, men kan også indgå i driftsopgaver på arbejdspladsen. Så længe der også finder læring sted for praktikanten.

 

Hvad siger du 'ja' til?

En praktikant er en ressource, som bruges til at løse arbejdsopgaver i virksomheden, så længe der også finder læring sted for praktikanten. Imidlertid vil en praktikant også kræve en vis opmærksomhed undervejs i praktikopholdet. På samme måde som en nyansat medarbejder skal føres ind i de nødvendige arbejdsrutiner og i fællesskabet på arbejdspladsen, bør dette også som minimum være ambitionen på praktikantens vegne.

Praktikstedet sørger for, at praktikanten tilbydes opgaver og forhold, som gør det muligt for praktikanten at arbejde på at opfylde læringsmålene. Praktikanten forventes løbende at have skriftlig eller mundlig kontakt til sin vejleder på UCL og give en kort status om sit arbejde med at opfylde læringsmålene. Tiden til dette, skal kunne ligge indenfor den normale arbejdstid.

Praktikstedet følger op på, at praktikanten som enhver anden nyansat medarbejder lever op til det forventede (f.eks. med hensyn til overholdelse af aftaler, arbejdstid, afleveringer mm), og i de situationer, hvor det ikke er tilfældet, dels påtaler det overfor praktikanten og dels orienterer vejlederen fra UCL.

Et godt tilrettelagt praktikophold er en gevinst for både virksomheden, som får mere ud af praktikanten, og for praktikanten, der lærer mere om virksomheden, branchen og arbejdsopgaverne. Hvem ved - måske din praktikant bliver en af fremtidens nøglemedarbejdere i din virksomhed?

Anne-Sophie Schmidt Karrierevejleder
Morten Jung Lassen Karrierevejleder
Dennis Færch Broch Dimittend- og karrierekonsulent

Indryk praktikannonce

Om praktik

Ønsker du at ansætte en praktikant fra en erhvervsakademiuddannelse i din virksomhed eller organisation? 

Kontakt Karrierevejledningen eller gå direkte til Jobportalen og opret et praktikopslag omkostningsfrit.

I Jobportalen har jeres virksomhed mulighed for at komme i direkte kontakt med UCL's studerende, når I søger studerende til praktik (kun erhvervsakademiuddannelser) eller studiejob (alle studerende).

Endvidere kan I som virksomhed omkostningsfrit indrykke jobopslag til de snart færdiguddannede.   

Læs guiden til Jobportalen her og indryk dit annonce på Jobportalen.

Kontakt Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om mulighederne for praktikanter fra erhvervsakademiuddannelserne.

Den studerende er under praktikopholdet i virksomheden omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring, jf. bekendtgørelse nr. 937 af 26. nov. 2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende, som henviser til, at §§ 48-49 i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring finder direkte anvendelse.

De studerende skal således være omfattet af praktikvirksomhedernes arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med almindelige arbejdstagere.

Enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder skal være opmærksomme på, at der skal tegnes særskilt forsikring for praktikanten.

Såfremt pratikanten kommer til skade under praktikken, og praktikværten ikke er opmærksom på sikringspligten ved at modtage en praktikant, kan det få forskellige konsekvenser for praktikværten – i dette tilfælde enkeltmandsvirksomheden.

Praktikværten vil dels kunne blive pålagt en bøde for manglende forsikring, dels blive personligt ansvarlig for udgifter til erstatning og/eller méngodtgørelse til den tilskadekomne praktikant. Såfremt arbejdsskaden er alvorlig, vil det kunne have meget alvorlige konsekvenser for enkeltmandsvirksomheden.

UCL Boulevarden

Logistikøkonom og Handelsøkonom

Henrik Steen Krogh
hskr@ucl.dk
6171 4247

Innovation og entrepreneurskab

Hans Ingemann Lottrup
hlot@ucl.dk
4059 8271

Datamatiker

Per Bøgeskov
pth@ucl.dk
6543 4846

El-installatør

Per Hinrichs
peh@ucl.dk
6543 4795

Procesteknolog

Pia Gaarde
piga@ucl.dk
2941 0740

Serviceøkonom

Anita Hede
anhe@ucl.dk

Softwareudvikling

Per Bøgeskov
pth@ucl.dk
6543 4846

UCL Seebladsgade

Financial controller og Finansøkonom

Jan Ytting
jayt@ucl.dk

Finans

Kent Hother Nielsen
keni@ucl.dk
6543 4841

Innovation og entrepreneurskab

Johnny Morberg Nielsen
FSOinternship@ucl.dk
6543 4791

Serviceøkonom og International hospitality management

Johnny Morberg Nielsen
FSOinternship@ucl.dk
6543 4791

International Handel

Johnny Morberg Nielsen
FSOinternship@ucl.dk
6543 4791

Markedsføringsøkonom

Lene Hauge Jeppesen
lhje@ucl.dk
6543 4794

Handelsøkonom

Johnny Morberg Nielsen
FSOinternship@ucl.dk
6543 4791

Multimediedesigner

Karen Malene Andreasen
kmea@ucl.dk

Digital konceptudvikling

Ellen Houmøller
elho@ucl.dk

Webudvikling

Morten Sabro Damgaard
mdam@ucl.dk

IT-sikkerhed
Morten Sabro Damgaard
Mdam@ucl.dk

Softwareudvikling
Morten Sabro Damgaard
Mdam@ucl.dk

Datamatiker

Allan Helboe
alhe@ucl.dk

E-handel

Sine Larsen
sine@ucl.dk

Automationsteknolog (Odense og Fredericia), Autoteknolog, Produktionsteknolog, Produktionsudvikling og teknisk integration og VVS-installatør

Bettina Lynn Szweda
bsz@ucl.dk
6543 4839

Jordbrug og Jorbrugsteknologi

Freddie Skov-hundevad
frsh@ucl.dk
6543 4790

El-installatør, Energiteknolog og VVS-installatør

Lars Duelund Petersen
ldp@ucl.dk
6065 9235

Procesteknolog

Pia Agger
pa@ucl.dk
6543 4845

IT-teknolog

Ilias Esmati
iles@ucl.dk
3089 4941

Bygningskonstruktør, Byggekoordinator og Byggetekniker

Dorthe Hansen
doh@ucl.dk
2917 3440

Laborantuddannelsen

Gunnar Rosendal
gr@ucl.dk
6543 4840

Lone Kieler
loki@ucl.dk
6543 4843

At få praktikant i corona-tid

Hvert semester har vi en del studerende der selv skal ud og finde en praktikplads.

Som virksomhed eller organisation er corona-situationen en kæmpe udfordring på mange områder.

Selvom det måske ikke ligger først for at tænke på at få en praktikant, kan det netop være nu du vil opleve at få et rigtig godt udbytte af netop at få ny viden tilført til din virksomhed.

Hvad siger andre?