Få en praktikant

Tag en praktikant fra en erhvervsakademiuddannelse ind som en del af din virksomhed eller organisation

En praktikant er en ressource, der vil indgå i medarbejderstaben i en periode på 3-7 måneder afhængig af den enkelte uddannelse. Den studerende arbejde med på forhånd fastlagte opgaver, men kan også indgå i driftsopgaver på arbejdspladsen. Så længe der også finder læring sted for praktikanten.

Særligt for praktiksteder for professionshøjskoleuddannelser

Hvad siger du 'ja' til?

En praktikant er en ressource, som bruges til at løse arbejdsopgaver i virksomheden, så længe der også finder læring sted for praktikanten. Imidlertid vil en praktikant også kræve en vis opmærksomhed undervejs i praktikopholdet. På samme måde som en nyansat medarbejder skal føres ind i de nødvendige arbejdsrutiner og i fællesskabet på arbejdspladsen, bør dette også som minimum være ambitionen på praktikantens vegne.

Praktikstedet sørger for, at praktikanten tilbydes opgaver og forhold, som gør det muligt for praktikanten at arbejde på at opfylde læringsmålene. Praktikanten forventes løbende at have skriftlig eller mundlig kontakt til sin vejleder på UCL og give en kort status om sit arbejde med at opfylde læringsmålene. Tiden til dette, skal kunne ligge indenfor den normale arbejdstid.

Praktikstedet følger op på, at praktikanten som enhver anden nyansat medarbejder lever op til det forventede (f.eks. med hensyn til overholdelse af aftaler, arbejdstid, afleveringer mm), og i de situationer, hvor det ikke er tilfældet, dels påtaler det overfor praktikanten og dels orienterer vejlederen fra UCL.

Et godt tilrettelagt praktikophold er en gevinst for både virksomheden, som får mere ud af praktikanten, og for praktikanten, der lærer mere om virksomheden, branchen og arbejdsopgaverne. Hvem ved - måske din praktikant bliver en af fremtidens nøglemedarbejdere i din virksomhed?

Anne-Sophie Schmidt
Anne-Sophie Schmidt Karrierevejleder
Morten Jung Lassen
Morten Jung Lassen Karrierevejleder

Indryk praktikannonce

Om praktik

Hvordan bliver du praktikvært?

Ønsker du at ansætte en praktikant fra en erhvervsakademiuddannelse i din virksomhed eller organisation? 

Kontakt Karrierevejledningen eller gå direkte til Jobportalen og opret et praktikopslag omkostningsfrit.

Søg efter en praktikant

I Jobportalen har jeres virksomhed mulighed for at komme i direkte kontakt med UCL's studerende, når I søger studerende til praktik (kun erhvervsakademiuddannelser) eller studiejob (alle studerende).

Endvidere kan I som virksomhed omkostningsfrit indrykke jobopslag til de snart færdiguddannede.   

Læs guiden til Jobportalen her og indryk dit annonce på Jobportalen.

Kontakt Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om mulighederne for praktikanter fra erhvervsakademiuddannelserne.

Forsikring

Den studerende er under praktikopholdet i virksomheden omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring, jf. bekendtgørelse nr. 937 af 26. nov. 2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende, som henviser til, at §§ 48-49 i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring finder direkte anvendelse.

De studerende skal således være omfattet af praktikvirksomhedernes arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med almindelige arbejdstagere.

Enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder skal være opmærksomme på, at der skal tegnes særskilt forsikring for praktikanten.

Såfremt pratikanten kommer til skade under praktikken, og praktikværten ikke er opmærksom på sikringspligten ved at modtage en praktikant, kan det få forskellige konsekvenser for praktikværten – i dette tilfælde enkeltmandsvirksomheden.

Praktikværten vil dels kunne blive pålagt en bøde for manglende forsikring, dels blive personligt ansvarlig for udgifter til erstatning og/eller méngodtgørelse til den tilskadekomne praktikant. Såfremt arbejdsskaden er alvorlig, vil det kunne have meget alvorlige konsekvenser for enkeltmandsvirksomheden.

Kontakt praktikkoordinatorer

Multimediedesigner og Digital konceptudvikling

Jens Berg
42 65 55 24
jebe@ucl.dk

Webudvikling

Morten Sabro Damgaard
mdam@ucl.dk

Automationsteknolog, Autoteknolog, Produktionsteknolog, Produktudvikling og teknisk integration

Bettina Lynn Szweda
30 58 70 74
bsz@ucl.dk

Bygningskonstruktør

Bo From Jacobsen
29 17 34 40
bfj@ucl.dk

Laborant

Gunnar Rosendahl
50 91 02 33
gr@ucl.dk

Lone Kieler
loki@ucl.dk

Handelsøkonom Odense

Torben Pedersen
26 19 42 50
torp@ucl.dk

Handelsøkonom Vejle

Dorthe Juul
29 16 39 49
doju@ucl.dk

Serviceøkonom og International hospitality management

Johnny Morberg Nielsen
jmni@ucl.dk

Finans

Kent Hother Nielsen
51 36 62 45
keni@ucl.dk

Finansøkonom

Jan Ytting
jayt@ucl.dk

Financial controller

Jan Ytting
jayt@ucl.dk

El-installatør, Energiteknolog og VVS-installatør

Odense
Lars Duelund Petersen
60 65 92 35
ldp@ucl.dk

Vejle (El-installatør)
Per Hinrichs
peh@ucl.dk

Markedsføringsøkonom og International handel og markedsføring

Lene Hauge Jeppesen
61 70 46 40
lhje@ucl.dk

Innovation og entrepreneurship

Odense
Jacob Thomsen
65 43 47 20
jath@ucl.dk

Vejle
Hans Ingemann Lottrup
40 59 82 71
hlot@ucl.dk

IT-teknolog

Ruslan Trifonov
65 43 46 58
rutr@ucl.dk

Procesteknolog

Odense
Pia Agger
pa@ucl.dk

Vejle
Pia Gaarde
piga@ucl.dk

Jordbrugsteknolog og Jordbrug

Freddie Skov-Hundevad
21 26 90 98
frsh@ucl.dk

Datamatiker og Softwareudvikling

Odense
Tove Zöga Larsen
65 43 48 47
tozl@ucl.dk

Vejle
Per Bøgeskov
pth@ucl.dk

Logistikøkonom

Dorthe Juul
29 16 39 49
doju@ucl.dk

Hvad siger andre?