Stjernestunder

Stjernestunder er en række workshops for dig, der arbejder som pædagogmedhjælper.

Tre læringsrige workshops

Du møder undervisere på pædagoguddannelsen i Jelling, og du vender hjem med inspiration og praktiske færdigheder, som du kan bruge, når du er sammen med børnene.

Der vil være sandwich, oplæg, øvelser og masser af mulighed for at øve sig og være sammen med pædagogmedhjælpere fra andre institutioner.

Da der er et begrænset antal pladser, er det vigtigt, at du melder dig til. Du kan tilmelde dig den eller de workshops, som passer dig og dine interesser bedst.

 

Workshop 1: Sammen med børn

Tilmeldingsfrist: 16. august
Tidspunkt
: 23. august kl. 17.00 til 20.00
Lokation: UCL, Stationsvej 4, 7300 Jelling, lokale D1.15.
Undervisere: Lone Nielsen og Sanne Stensgaard Fusager

Kom og vær med til en lærerig aften, hvor du bliver klædt på til at få øje på børns perspektiver, ressourcer og initiativer i samspillet. Vi arbejder med konkrete redskaber, som giver dig mulighed for at styrke din relation til det enkelt barn og børnegruppen.

Når du kommer tilbage til din institution kan du indgå i udviklingsstøttende relationer til børn; relationer, der støtter børns udvikling af selvværd.

Tilmelding Workshop 1

 

Workshop 2: Ud i naturen med børn

Tildmeldingsfrist: 21. august
Tidspunkt:
1. september kl. 17.00 til 20.00
Lokation: Skovlegepladsen, Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling.
Underviser: Lars Kjær Larsen

Kom og lær, hvordan du kan bruge skoven og bålpladsen til aktiviteter for børn. Du får svar på, hvorfor det er en god ide for børn at være ude, og du lærer at udnytte de muligheder, som skoven giver for leg og aktivitet i børnehøjde. Vi skal i skoven, så medbring passende tøj.

Når du kommer tilbage til din institution, kan du igangsætte tre gode naturlege for børn i skoven.

Tilmelding Workshop 2

 

Workshop 3: Syng og leg med børn

Tilmeldingsfrist: 1. september
Tidspunkt:
14. september kl. 17.00 til 20.00
Lokation: UCL, lokale D1.15, Stationsvej 4, 7300 Jelling.
Undervisere
: Poul Kjær Lauridsen

Leg og musik er et bærende element i børns hverdag og udvikling. Du vil denne aften lære en række sanglege, og du vil høre om, hvordan du kan arbejde med legene pædagogisk. Vær klar til at synge, og tag tøj på, som er godt at lege i.

Når du kommer tilbage til din institution, kan du igangsætte fem sanglege med børnene.

Tilmelding Workshop 3