Uddannelse 4.0

Hvad kommer den hastige udvikling af ny teknologi til at betyde for fremtidens uddannelser? 

Tilmeld nyhedsbrevet for Uddannelse 4.0 længere nede på siden.

Udvikling på tværs

UCL Program for Uddannelse 4.0 er et treårigt udviklingsprogram, som ønsker at understøtte uddannelsesudvikling på tværs af hele UCL. 

Den grundlæggende antagelse i programmet er, at mange af de digitale innovationer, som allerede i dag på gennemgribende vis skubber til og forandrer vores samfund, også kommer til at skubbe til og forandre måderne, hvorpå vi i fremtiden kommer til at tilbyde uddannelse og læring.

Programmet vil nysgerrigt og udforskende søge at få erfaringer med de muligheder og barrierer, som disse digitale og teknologiske innovationer tilbyder i forhold til uddannelse og læring. 

Med blikket rettet mod fremtiden

Programmet er et strategisk tiltag vedtaget af UCL’s direktionen, men hvor selve indholdet og ideerne skal komme nedefra; fra undervisere og uddannelsesmiljøer.

Helt overordnet er ”UCL Program for Uddannelse 4.0” et treårigt udviklingsprogram, som skal understøtte uddannelsesudvikling på tværs af hele UCL. Den grundlæggende antagelse er, at mange af de digitale innovationer, som allerede i dag på gennemgribende vis skubber til og forandrer vores samfund, også kommer til at skubbe til og forandre måderne, hvorpå vi i fremtiden kommer til at tilbyde uddannelse og læring. Programmet vil nysgerrigt og udforskende søge at få erfaringer med de muligheder og barrierer, som disse digitale og teknologiske innovationer tilbyder i forhold til uddannelse og læring.

Programmet har fem udviklingsspor, som understøtter kategorisering og fælles retning på tværs af potentielt meget forskellige projekter. De fem udviklingsspor er: Studerendes autonomi, Underviserens nye rolle, Nye undervisningsformater, Uddannelser og livslang læring og Digitale økosystemer og dataetik.connect-5principper.png

Faser i programmet

UCL Program for Uddannelse 4.0 løber fra marts 2022 til marts 2025. Programmets tilgang er nysgerrig, afprøvende og eksperimentel. I programmet vil undervisere, forskere, ledere og studerende udvikle og afprøve en lang række idéer og nye uddannelsesformater, som peger frem mod fremtidens uddannelse - Uddannelse 4.0.

Idéerne kommer fra UCL's egne undervisere og uddannelser, som via fem invitationsrunder, kan indsende idéer til programmet. Idéerne udvælges til afprøvning og senere modning og udvikling. Når de tre år er gået vil der være en afsluttende evauerings- og analysefase, som munder ud i et samlet idékatalog. Det hele følges af forskere fra Læremiddel.dk - Nationalt videncenter for læremidler.

connect-invitationsrunder.png

 

Få nyeste viden tilsendt

Kontakt Programledere

Thomas Ahler Lektor og specialkonsulent ved Projektor og Udvikling
Jakob Vest Hansen Specialkonsulent ved Projekter og Udvikling

Styregruppe

Marianne Gellert Olesen Uddannelseschef for Bioanalytiker, fysioterapeut og radiograf
Leif Bojesen Uddannelseschef for Uddannelser på Boulevarden
Ulrik Bollerup Thomsen Chef for Pædagogik, læring og undervisningsmidler
Matine Gro Kvist Chef for IT & Digitalisering
Søren Smedegaard Uddannelseschef for Læreruddannelserne i UCL