Unges identitet, fællesskaber og kultur

Akademimodul

Vil du arbejde med forskellige antropologiske undersøgelsesmetoder til dokumentation af unges livsvilkår, selvforståelse og ungdomskulturer?
Få nye metoder til antropologisk feltundersøgelse med relevans for pædagogisk arbejde med børn og unge.

Tilmeld modul

Lær om unges identitet, fællesskaber og kultur!

Fagligt indhold

Med udgangspunkt i forståelsen af forholdet mellem unges liv, livsvilkår og udviklingsbetingelser, lærer du om interkulturel pædagogik og nye metoder til at undersøge unges kultur.

Du får viden om:

  • større børn og unge i et antropologisk perspektiv om kultur, identitet og dannelse
  • antropologisk teori og metode
  • antropologiske metoder til at søge viden om større børn og unge
  • observation, narrativer, livshistorier og interview.

Udbytte

Du lærer at identificere unges betingelser for at mestre ungdomslivet, så du kan tilrettelægge og vurdere muligheder for deltagelse i fællesskaber i samarbejde med større børn og unge.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Unges identitet, fællesskaber og kultur er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde og udviklingsarbejde for unge mennesker.

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær
Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb