Ungdomspædagogik

Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik er til dig, der arbejder med større børn og unge op til 25 år i fritids- og ungdomsklubber, ungdomsskoler, efterskoler og FGU.

Uddannelsen er også målrettet dig, der arbejder med forebyggende ungdomsarbejde samt interkulturelt arbejde med børn og unge i almindelighed og i særdeleshed børn og unge i udsatte positioner. 

Formålet med akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik er at kvalificere dig til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne varetage arbejdet med at vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere pædagogisk arbejde med større børn og unge.

Uddannelsens overordnede mål er, at du får kompetencer til at kunne:

  • vurdere børn og unges situation og inddrage deres perspektiver
  • gennemføre ungdomspædagogiske indsatser ud fra faglig viden og etiske perspektiver
  • indgå i samarbejde med relevante aktører om udvikling af ungdomspædagogiske indsatser i praksis og din egen kompetenceudvikling.

Uddannelsen giver dig ret til at anvende betegnelsen AU i ungdomspædagogik. Betegnelsen på engelsk er Academy Profession (AP) Degree in Youth Pedagogy.  

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder med:

  • unge i ungdomsklubber, ungdomsskoler, efterskoler, FGU og i sociale indsatser
  • alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde
  • større børn og unge med psykiske vanskeligheder
  • større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

Kontakt og personlig vejledning

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Moduler og opbygning

30 ECTS Obligatoriske moduler
20 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Akademiuddannelse i Ungdomspædagogik omfatter 60 ECTS og består af 6 moduler (3 obligatoriske og 2 valgfrit) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder