Realkompetence-vurdering

Med en realkompetencevurdering kan du få papir på din viden, færdigheder og kompetencer.

Det betyder, at du har mulighed for at få anerkendt kompetencer, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem – både fra arbejds- og fritidslivet. Det kan fx være organisatorisk arbejde, udviklingsprojekter, tillidshverv og frivilligt arbejde samt fra div. kurser og uddannelser.

Anerkendelse af realkompetencer kan give forbedrede muligheder for uddannelse, job og beskæftigelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til en efteruddannelse, men har du viden og erfaringer, der kan sidestilles hermed?

Har du viden og erfaring som svarer til det, man skal lære på dele af eller en hel akademi- eller diplomuddannelse?

Så er realkompetencevurdering (RKV) måske en mulighed for dig.

Hvad er realkompetence?

Realkompetence er din samlede mængde af viden, færdigheder og kompetence uanset hvor og hvordan, du har erhvervet dem.

Hvad er en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering baseres på en ansøgning om enten:

 1. adgang til en uddannelse (adgangsbevis)
 2. bevis for et (eller flere) modul(er) (kompetencebevis)
 3. bevis for en hel uddannelse (uddannelsesbevis)

Sådan foregår realkompetencevurdering

Du udfylder et udvidet cv, på en særlig skabelon. Med basis i dette cv laver vi en indledende vurdering hvor vi afklarer, om der er grundlag for indsendelse af en formel ansøgning.

Får du en positiv vurdering, skal du udarbejde en ansøgning, hvor du skal dokumentere dine kompetencer. Dette gøres på basis af en udmeldt procedure. Herefter er processen at

 • Ansøgningen vurderes
 • Vi indkalder evt. supplerende materiale
 • Den endelige vurdering foretages, og du får besked angående resultatet

Priser

Realkompetencevurdering er gratis, hvis din højeste uddannelse er en erhvervsfaglig uddannelse.

Ansøgning om et adgangsbevis er altid gratis, uanset uddannelsesniveau.

Har du en videregående uddannelse er prisen:

 • Kompetencebevis ift. et 5 ECTS-points-modul: 2.500 kr.
 • Kompetencebevis ift. et 10 ECTS-points-modul: 3.400 kr.
 • Uddannelsesbevis: 6.100 kr.

Kontakt

Ønsker du at søge om realkompetencevurdering skal du skrive til rkv@ucl.dk, så får du fremsendt en skabelon til et udvidet CV.

Har du supplerende spørgsmål kan du kontakte RKV-vejlederne:

Adgangsbevis

Hvorfor adgangsbevis: Hvis du ønsker at starte på en akademi- eller diplomuddannelse, hvor du ikke opfylder de ordinære adgangsbetingelser, kan du via en realkompetencevurdering blive sidestillet med ansøgere der opfylder adgangsbetingelserne og herved få adgang til uddannelsen.

Vi vurderer om din viden, færdigheder og kompetencer modsvarer de ordinære krav, der stilles til adgang på den uddannelser ønsker at starte på.

Til optag på akademiuddannelser er de ordinære krav:

 1. en bestået gymnasial eller erhvervsuddannelse
 2. mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Til optag på diplomuddannelser er de ordnære krav:

 1. en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse
 2. mindst 2 års relevant erhvervserfaring 

Vi kan, ifølge loven, kun lave en vurdering ift. kravet om uddannelsesniveau ved optag (punkt. 1), men ikke ift. kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring (punkt 2). Får du en positiv vurdering, udsteder vi et adgangsbevis, som er gyldigt i hele landet.

Kompetencebevis

Hvorfor kompetencebevis: Hvis du har kompetencer svarende til et eller flere fagmoduler på en uddannelse, kan du via en realkompetencevurdering forkorte din uddannelse. Et kompetencebevis kan også styrke dit cv ift. nuværende eller kommende arbejdsgivere, da du kan dokumentere kompetencer svarende til et eller flere fagmoduler fra en offentlig anerkendt uddannelse.

Vi vurderer om din viden, færdigheder og kompetencer lever op til målene for et eller flere moduler på en specifik akademi- eller diplomuddannelse. Får du en positiv vurdering, får du udstedt et kompetencebevis for det eller de specifikke moduler.

Uddannelsesbevis

Hvorfor uddannelsesbevis: Hvis du igennem dit arbejds- og fritidsliv har opnået kompetencer svarende til en hel uddannelse, kan du få et uddannelsesbevis. Et uddannelsesbevis kan også styrke dit cv ift. nuværende eller kommende arbejdsgivere, da du kan fremvise et uddannelsesbevis fra en offentlig anerkendt uddannelse.

Vi vurderer om din viden, færdigheder og kompetencer lever op til målene for en hel uddannelse. Får du en positiv vurdering, får du udstedt et uddannelsesbevis.

Marianne Tolstrup Konsulent
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent
Birger Søndergaard Konsulent

Har du spørgsmål?