Realkompetence-vurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, men har du viden og erfaringer, der kan sidestilles hermed?

Har du viden og erfaring som svarer til det, man skal lære på dele af eller en hel diplom- eller akademiuddannelse? Så er realkompetencevurdering (RKV) måske en mulighed for dig. 

Hvad er realkompetence?

Realkompetence er din samlede mængde af viden, færdigheder og kompetence uanset hvor og hvordan, du har erhvervet dem. 

Det betyder, at du har mulighed for at få anerkendelse for det, du har lært fx ved organisatorisk arbejde, udviklingsprojekter, tillidshverv og frivilligt arbejde samt fra div. kurser og uddannelser. 

Hvad er en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering baseres på en ansøgning om enten et adgangsbevis, et kompetencebevis (enkelte moduler) eller et uddannelsesbevis (hel uddannelse inkl. afgangsprojekt)

Adgangsvurdering 

En realkompetencevurdering om adgang til en uddannelse er en systematisk vurdering af, om din viden, færdigheder og dine kompetencer lever op til de krav, der stilles til adgang på en diplomuddannelse. Vurderingen kan kun foretages i forhold til kravet om uddannelsesniveau ved optag. 

Der kan således ikke foretages realkompetencevurdering på kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Hvis vurderingen er positiv, udsteder uddannelsesinstitutionen et adgangsbevis, som er gyldigt i hele landet. 

Kompetencevurdering 

Her vurderes om din viden, færdigheder og kompetencer lever op til målene for et eller flere moduler på en specifik diplom- eller akademiuddannelse. Får du en positiv vurdering, får du udstedt et kompetencebevis for det eller de specifikke moduler. 

Uddannelsesbevis

Her vurderes om din viden, færdigheder og kompetencer lever op til målene for uddannelsen. Vurderes ansøgningen positiv, udstedes et uddannelsesbevis. 

Sådan foregår realkompetencevurdering 

  • Indledende screening hvor det afklares, om der er grundlag for indsendelse af ansøgning. Screeningen foretages på baggrund af et udfyldt udvidet cv. 
  • Ansøger udarbejder ansøgning ud fra de udmeldte procedurer.
  • Ansøgningen vurderes
  • Der indkaldes evt. supplerende materiale
  • Den endelige vurdering foretages, og ansøger får besked ang. resultatet. 

Priser

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. En ansøgning om et adgangsbevis er også gratis, hvis du har en erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelsesniveau.

Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis i forhold til et 5 ECTS-pointsmodul 2.300 kroner og 3.400 kroner for et 10 ECTS-pointsmodul. Et uddannelsesbevis koster 6.100 kroner. 

Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent
Marianne Tolstrup
Marianne Tolstrup Konsulent