Biologi

Biologifaget undervises der i fra 7.-9. klasse.

Hvorfor læse biologi på læreruddannelsen?

Fra livets oprindelse til menneskeskabte miljøproblemer

I biologifaget beskæftiger du dig med alt fra livets oprindelse til menneskeskabte miljøproblemer.

Du arbejder med de mindste organismer i naturen og nogle af de største etiske og samfundsmæssige dilemmaer.

Dine elever lærer at forstå den verden de lever i

I faget lærer du, hvordan du formidler svært tilgængeligt stof, så dine elever får en forståelse af den verden de lever i.

Der er fokus på forskellige læreformer. Herunder betydningen af, at dine elever arbejder undersøgende og praktisk ved f.eks. at tage ud i naturen eller gå i laboratoriet

Indhold i faget biologi

Undervisningsfaget biologi er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

  • Levende organismer og økologiske sammenhænge.
  • Evolution, genetik og bioteknologi.
  • Menneske, sundhed, miljø og natur.

Modul 1: Levende organismer og økologiske sammenhænge

På modul 1 beskæftiger du dig med levende organismer og det miljø, de lever i.

Du lærer om danske og udenlandske økosystemer.

Du bliver præsenteret for eksempler, som belyser menneskets anvendelse af naturen. Og så får du indsigt i forskellige natursyn og naturforvaltning, og ser på mulige interessekonflikter.

Modul 2: Evolution, genetik og bioteknologi

På modul 2 arbejder du med evolution, arternes dannelse og adfærd.

Du får også indsigt i naturvidenskabelige teorier om livets oprindelse og udvikling.

Derudover arbejder du med genetik og bioteknologi. Herunder er der f.eks. fokus på arv og miljø samt etiske overvejelser ifm. undervisning i arv og miljø.

Modul 3: Menneske, sundhed, miljø og natur

På modul 3 er der særligt fokus på menneskets anatomi og fysiologi samt sundhedsbegreber.

Du får også indsigt i fødevare- og bioteknologisk produktion, herunder hvilke muligheder og konsekvenser den kan have ift. sundhed, miljø og natur.

 

Tilbage til Læreruddannelsen