Dansk (4.-10. klasse)

Du specialiserer dig i at undervise elever i 4.-10. klasse.

Hvorfor læse dansk på læreruddannelsen?

Danskfaget er vigtigt for at udvikle fundamentale færdigheder

Dansk spiller en central rolle i skolen i forhold til at udvikle fundamentale færdigheder hos eleverne.

Du bliver klædt på til at kunne udvikle elevernes evner til at tale, lytte, skrive og læse.

Dansk er et meget bredt og alsidigt fag. Du kommer til at arbejde teoretisk-analystisk med mange forskellige genrer, medier og historiske perioder.

Du udvikler lærermidler til danskundervisning

Du kommer også til at arbejde meget med din kreativitet.

Bl.a. skal du løbende udvikle og eksperimentere med læremidler, der kan bruges i danskundervisningen i 4.-10. klasse.

Indhold i faget dansk

Undervisningsfaget dansk (4.-10. klasse) er opdelt i 4 moduler med hvert deres tema:

  • Mundtlighed.
  • Literacy.
  • Fiktive tekster.
  • Multimodale tekster.

Modul 1: Mundtlighed

Modul 1 handler både om at udvikle dig selv og dine elever.

Du udvikler og eksperimenterer med, hvordan du bruger talesproget i undervisningen.

Du lærer også at vejlede dine elever i, hvordan de bliver bedre til at kommunikere mundtligt.

Modul 2: Literacy

Modul 2 har fokus på børn og unges læse- og skriveudvikling.

Du lærer at analysere elevers evne til at læse og skrive, og hvordan du kan medvirke til at udvikle de kompetencer.

Du arbejder med analyse af forskellige litterære genrer. Det kan være argumenterende og informative tekster samt autentiske tekster fra elever.

Modul 3: Fiktive tekster

På modul 3 arbejder du med fiktive tekster.

Du får færdigheder i at analysere og fortolke nyere og ældre fiktionstekster i forskellige genrer. Herunder nyere børne- og ungdomslitteratur.

Modul 4: Multimodale tekster

Modul 4 handler om tekster, der f.eks. bruger tekst, lyd og billeder sammen.

Du lærer at analysere sådanne tekster.

Du får også indsigt i, hvordan multimodale tekster kan bruges til at udvikle 4.-10. klasseelevers evner til at læse og skrive.

 

Tilbage til Læreruddannelsen