Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Du kan specialisere dig i at undervise elever på 1.-6. klassetrin eller elever på 4.-10. klassetrin.

Hvorfor læse engelsk på læreruddannelsen?

Faget handler også om kultur- og samfundsforhold

Alle elever i folkeskolen har engelsk fra 1. klasse og resten af deres skoleforløb.

Du arbejder løbende med at udvikle dine engelskkundskaber. Men undervisningsfaget engelsk er meget mere end det talte og skrevne sprog.

Faget handler også om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Det meste af undervisningen foregår på engelsk

Det handler bl.a. også om sproglige varianter i den engelsktalende verden, fordybelse i mange litterære genrer samt brug af it og andre læremidler i undervisningen.

Du skal forvente, at det meste af undervisningen i engelsk på læreruddannelsen foregår på engelsk.

Indhold i faget engelsk

Undervisningsfaget engelsk er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Sprog og sprogbrug.
 • Sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder.
 • Interkulturel kompetence.

Modul 1: Sprog og sprogbrug

På modul 1 arbejder du med følgende spørgsmål:

 • Hvad er sprog?
 • Hvordan beskriver man sprog?
 • Hvad er elevsprog?
 • Hvad er målet for sprogundervisningen?
 • Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer?

Modul 2: Sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder

På modul 2 arbejder du bl.a. med følgende spørgsmål:

 • Hvordan lærer man sprog?
 • Hvordan foregår sprogudvikling?
 • Hvordan og hvorfor fungerer læreren som sproglig vejleder?
 • Hvordan tilrettelægger læreren undervisning, der giver mulighed for sprogtilegnelse?
 • Hvad er sammenhængen mellem sprogsyn, læringssyn, fagsyn og konkret undervisning?

Modul 3: Interkulturel kompetence

På modul 3 arbejder du bl.a. med følgende spørgsmål:

 • Hvilken betydning har engelsk i en globaliseret verden?
 • Hvad er kultur og interkulturel kompetence?
 • Hvilke kulturelle elementer er centrale for engelskundervisning?
 • Hvordan indgår tekster i sprogundervisning?

Tilbage til Læreruddannelsen