Kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen

Læs kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen, og vær med til at give eleverne et nuanceret billede af religionernes betydning.

Hvorfor læse kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen?

Du får indsigt i de store verdensreligioner

I kristendomskundskab/religion arbejder du med både religiøse, kulturelle og filosofiske fænomener.

Du får indsigt i de store verdensreligioner og religiøse strømninger.

Du bliver i stand til at sætte dem ind i både en historisk og en nutidig sammenhæng.

Dine elever får et nuanceret billede af religioners betydning

Faget klæder dig på til at give dine elever et nuanceret billede af den betydning, religioner og religiøse strømninger har og har haft - både lokalt og globalt.

Faget har også stort fokus på, hvordan du underviser børn og unge om religion.

Du lærer om forskellige undervisningsformer og får også indsigt i teorier om børn og unges læringsforudsætninger.

Indhold i faget kristendomkundskab/religion

Undervisningsfaget kristendomskundskab/religion er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

  • Filosofi – herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser.
  • Kristendom.
  • Islam og andre religioner.

Modul 1: Filosofi – herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser

Modul 1 har fokus på filosofi og ikke-religiøse livsanskuelser.

Du får indsigt i filosofiens tilblivelse og udvikling, og du arbejder med dens særlige status som erkendelseskilde og verdensforståelse.

Du får også indsigt i filosofiens forhold til videnskab, kunst og religion.

Modul 2: Kristendom

På modul 2 arbejder du med kristendommens betydning i dag og historisk.

Du ser på dens indflydelse på kultur, samfund og dannelsesidealer. Både i Danmark og globalt.

Du får også indsigt i kristendommens oprindelse og udvalgte perioder i dens historie.

Modul 3: Islam og andre religioner

På modul 3 arbejder du med islam og andre verdensreligioners forestillinger og grundbegreber i dag og historisk.

Du får indsigt i forskellige religioners mangfoldighed, sammenhæng og splittelse. Det sætter dig i stand til at relatere dem til en nutidig, kulturel kontekst.

 

Tilbage til Læreruddannelsen