Matematik (1.-6. klassetrin)

Du specialiserer dig i at undervise elever i 1.-6. klasse i matematik.

Hvorfor læse matematik på læreruddannelsen?

Børnene skal lære at bruge matematik i dagligdagen

Matematik handler ikke kun om at udvikle matematiske kompetencer.

Det handler også om at klæde eleverne på til at kunne bruge matematik i både dagligdagen, naturen og i andre fag i skolen.

Du lærer at tilrettelægge og udføre en undervisning, der tager stilling til den enkelte elevs niveau.

Du lærer at udvikle læremidler

Du lærer også at vurdere relevante læremidler.

Bl.a. skal du løbende udvikle og eksperimentere med læremidler, der kan bruges i matematikundervisningen i 1.-6. klasse.

Indhold i faget matematik

Undervisningsfaget matematik (1.-6. klassetrin) er opdelt i 4 moduler med hvert deres tema:

  • Matematiklæring, tal og regneprocesser.
  • Matematikundervisning og geometri.
  • Evaluering, matematik som beskrivelsesmiddel.
  • Matematikkens sprog og stokastik.

Modul 1: Matematiklæring, tal og regneprocesser

Modul 1 har fokus på, hvordan elever udvikler kompetencer til at arbejde med tal og regneprocesser på 1.-6. klassetrin.

Du arbejder med elevernes begrebsdannelse og -udvikling.

Der er også fokus på sprogets og dialogens betydning for at skabe indsigt og forståelse hos eleverne.

Du arbejder endvidere med observationer af elevernes matematiske læring.

Modul 2: Matematikundervisning og geometri

Modul 2 har fokus på, hvordan elever udvikler kompetencer til at arbejde med geometri på 1.-6. klassetrin.

Du arbejder med forskellige tilgange til matematikundervisning. Herunder betydningen af samspillet mellem dig som lærer og dine elever.

Matematikfagligt arbejder du bl.a. med plan- og rumgeometri samt særligt fokus på matematisk problembehandling og ræsonnement.

Modul 3: Evaluering, matematik som beskrivelsesmiddel

På modul 3 er der fokus på at arbejde med variabelbegrebet og matematik som et middel til problemløsning.

Modulet har i høj grad fokus på, hvordan du kan teste og evaluere eleverne, herunder hvordan du kan bruge evalueringer til at styrke læringen.

Modul 4: Matematikkens sprog og stokastik

Modul 4 har fokus på elevers tilegnelse af viden gennem matematikholdige tekster.

Der er også fokus på elever med dansk som andetsprog og elever med særlige forudsætninger.

Du får også færdigheder i teamsamarbejde og samarbejde med forældre.

 

Tilbage til Læreruddannelsen