Natur/teknologi

Natur/teknologi undervises der i fra 1.-6. klasse.

Hvorfor læse natur/teknologi på læreruddannelsen?

Fra universets opståen til nutidens levevilkår

I natur/teknologi beskæftiger du dig med alt fra universets opståen til dyr, planter og menneskers levevilkår i dag.

Det er et fag, hvor der i høj grad er fokus på at inddrage den virkelighed, vi lever i, lige fra at tage ud og opleve dyr, planter og andet liv i naturen til at se på de muligheder og udfordringer ny teknologi skaber.

Børnene skal lære at undre sig over vores verden

Du lærer at arbejde med den naturlige interesse og nysgerrighed, børn har for natur- og teknikfænomener.

Med det udgangspunkt får du færdigheder i at udvikle elevernes evne til at forstå, undre sig og stille nye spørgsmål om den verden, de er en del af.

Du giver børnene et fundament, de kan bygge ovenpå i andre fag

De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del af det naturfaglige fundament, som de andre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi bygger videre på fra 7. klasse.

Indhold i faget natur/teknologi

Undervisningsfaget natur/teknologi er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

  • Natur/teknik i indskolingen.
  • Natur/teknologi på mellemtrinnet.
  • Menneske, samfund og teknologi.

Modul 1: Natur/teknik i indskolingen

På modul 1 arbejder du med undervisning målrettet elever i 1.-3. klasse.

Du får indsigt i, hvordan børn udvikler et naturfagligt begrebsapparat.

Du beskæftiger dig med dyr og planters livsbetingelser.

Du ser bl.a. også på stoffer, materialer og naturfaglige fænomener, som børn typisk møder i hverdagen.

Modul 2: Natur/teknologi på mellemtrinnet

På modul 2 arbejder du med undervisning målrettet elever i 4.-6. klasse.

I den periode ændrer elevernes interesse for naturvidenskab sig fra det mere enkle og umiddelbare til det mere strukturerede og specifikke.

Du arbejder bl.a. med universets opståen, solsystemet og planeten Jorden.

Du får også indsigt i bæredygtighed, menneskers fysiologi, sundhed, levevilkår og livsstil.

Modul 3: Menneske, samfund og teknologi

På modul 3 er der fokus på at udvikle elevers evner til at handle ift. den verden, de lever i.

Der er i den forbindelse fokus på samspillet mellem mennesker, samfund og teknologi.

 

Tilbage til Læreruddannelsen