Procesteknologi

Bliv helt skarp på bl.a. kemiske fremstillingsprocesser og procesteknik

Læs procesteknologi i Vejle

På studieretningen procesteknologi er hovedoverskrifterne kemiske fremstillingsprocesser, energioptimering, procesteknik, måleteknik, styrings- og reguleringsteknik, projektplanlægning, metodeforskrifter

På dette speciale er processer og procesudstyr i fokus.

Produktkemi

Du får grundlæggende viden om de kemikalier du kan komme til at arbejde med i procesindustrien og du får indblik i, hvilke kriterier man kan bruge, når man skal vælge materialer til udstyr og emballager.

At gennemskue processer og udstyr

Du lærer hvilke enkeltdele der er nødvendige og i hvilken rækkefølge de skal komme for at sammensætte en produktionslinje, så den fungerer. Du lærer at vælge den rigtige type udstyr til en given opgave og du lærer, hvordan man skaffer energi til at køre med det.

Materialevalg og udformning af udstyret skal passe til det produkt, du skal fremstille. Der stilles ikke samme krav til udstyret, når du skal fremstille rengøringsmidler som når du skal fremstille medicin.


At beskrive processer og udstyr

Du lærer at udarbejde flowdiagrammer, så du kan dokumentere over for andre med faglig indsigt, hvordan du mener en proceslinje skal opbygges. Et flowdiagram kan både bruges som basis for indkøb af udstyr og senere når udstyret skal opstilles og produktionen sættes i gang.


At styre og regulere en proces

Du får viden om at styre og regulere produktionsprocesser så bl.a. dosering af råvarer, gennemløbshastighed og temperaturforløb bliver som ønsket.


At indkøbe nyt udstyr

Når en ny produktionslinje er installeret er det sjældent tilstrækkeligt at trykke på on-knappen – så kører det hele. Som oftest skal de enkelte dele justeres, så de kan køre sammen – det får du metoder til at gøre, når du vælger studieretningen i procesteknologi.


At overholde gældende lovgivning

Både for kemikalier og maskiner findes der lovgivning, som skal sikre at ingen bliver udsat for sundhedsrisiko eller kommer til skade i forbindelse med deres arbejde. Du lærer reglerne at kende, så du kan være med til at sikre din fremtidige arbejdsplads.

Undervisningen omhandler emner som f.eks.:

  • Minimering af spild og anvendelse af restprodukter.

  • Betydningen af konsistens af et produkt, når det skal opvarmes.

  • Opbygning og dimensionering af en proceslinje til en industriel produktion.


Virksomhedsophold

Mod slutningen af uddannelsen skal du gennemføre et virksomhedsophold på 3 måneder. Her får du mulighed for i praksis at afprøve det du har lært på skolebænken. Samtidig får du et mere realistisk billede af de opgaver, en procesteknolog kan komme til at arbejde med.

Afslutningsprojekt

Sidste del af uddannelsen er et afslutningsprojekt med selvvalgt emne. Det udføres som oftest i samarbejde med en virksomhed – gerne i den virksomhed, hvor du lige har været i virksomhedsophold.

 

Tilbage til procesteknologuddannelsen