Procesteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Procesteknolog er uddannelsen for dig, der drømmer om en hverdag med fokus på produktudvikling, fødevaresikkerhed, produktionsforståelse og –optimering.

Vær med til at sikre en bæredygtig fremtid på proces-, fødevare- og mejeriområdet

Vil du arbejde med udvikling og fremstilling af bæredygtige produkter, kvalitet og miljøstyring inden for fx fødevare, mejeri- eller medicinalindustrien? Så er uddannelsen som procesteknolog på UCL noget for dig.

Procesteknolog er en bred uddannelse, der giver dig mulighed for at gå i mange forskellige retninger. Du kan specialisere dig inden for fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi. Alt efter hvad der passer bedst til dine fremtidsdrømme.

På procesteknologuddannelsen lærer du at arbejde med at reducere spild. Du lærer at genbruge ressourcer og optimere processer for at sikre en mere bæredygtig fremtid.

Som procesteknolog kan du arbejde med bæredygtighed på mange måder. Alt fra valg af råvare, energi og vandforbrug samt udnyttelse af biprodukter såsom kartoffelskræller, valle og ukrudt, som kan bruges til udvikling af nye produkter.

En uddannelse helt tæt på branchen

På procesteknologuddannelsen arbejder vi tæt på praksis, og du lærer at forstå sammenhængen mellem teori og praksis. Du vil eksperimentere med konkrete processer og produkter, for at løse forskellige opgaver.

Du kan eksempelvis arbejde med at finde svar på, hvilken kvalitet en tomat skal have til forskellige produkter, såsom ketchup eller tomatsalat. Du vil selv udvikle og afprøve, hvilken tomat der giver den bedste udnyttelse af ressourcerne, og hvad der er det rigtige udstyr til produktionen, for at få den rigtige smag og konsistens. Du lærer altså både at udvikle og fremstille konkrete fødevareprodukter med forbrugeren og industrien for øje.

Samtidig lærer du om eksempelvis mikrobiologi, teknologi, kemi og lovgivningen inden for fødevare, kvalitet og miljø. Du får derved en god helhedsforståelse af forskellige emner og processer.

Med uddannelsen som procesteknolog bliver du parat til at løse forskellige problemstillinger og at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. Du vil også blive klædt godt på til rollen som bindeled mellem forskellige faggrupper.

Specialiser dig i flere retninger

Alt efter dine interesser og fremtidsplaner har du mulighed for at specialisere dig indenfor én af tre studieretninger på UCL. De tre studieretninger er fødevare-, mejeri- eller procesteknologi.

Vælger du procesretningen, kommer du til at arbejde med kvalitet, sikkerhed og processer. Det kan fx være inden for områder som fødevare, medicin, spilde- og drikkevand og fremstilling af plastik.

Vælger du fødevare- eller mejeriteknologi lærer du om produktion, procesoptimering, kvalitet og fødevaresikkerhed.

Er du særligt interesseret i ledelse, økonomi og forretningsforståelse skal du vælge mejeriteknologi.

Læs mere om de tre studieretninger under Uddannelsens opbygning.

Uddannelse tæt på erhvervet

Da uddannelsen tager udgangspunkt i praksis, vil du under studiet som procesteknolog på UCL, lære at arbejde, som man gør i branchen. Det betyder at undervisningen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Vi arbejder praktisk med emnerne i vores proceskøkken og fletter løbende teorien ind, så du får den bagvedliggende viden og forståelse.

Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekt- og gruppearbejde. Under gruppearbejdet supplerer I hinanden med jeres forskellige faglige baggrunde og erfaringer. Det gør, at du styrker dine samarbejds- og formidlingsevner, hvilket også er vigtige kompetencer i dit efterfølgende job.

Sådan er uddannelsen som procesteknolog

Uddannelses som procesteknolog tager to år og består af en fælles del efterfulgt af en specialisering, hvor du vælger én af de tre studieretninger, fødevare-, mejeri- eller procesteknologi. På 4. semester er du i 3 måneders praktik i en relevant virksomhed. Det første halve år er fælles for alle. Det sidste 1 ½ år skærper du din faglige profil ved at vælge en af de tre studieretninger fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi.

Fællesdelen

Fællesdelen indeholder to fagområder:

1: Samarbejde og Kommunikation

Med udgangspunkt i uddannelsen som procesteknolog, får du indsigt i forskellige samarbejdsformer og måder at kommunikere på. Kommunikation omfatter både mundtlig og skriftlig kommunikation. Du får således den grundlæggende viden, der er nødvendig for at udføre forsøg og efterfølgende dokumentere dem både i en skriftlig rapport og ved mundtlig fremlæggelse.

2: Naturvidenskabelig basisviden

Du få en grundlæggende viden inden for kemi, mikrobiologi, fysik og statistik, som altid sættes i en praktisk anvendelig sammenhæng med eksempler fra industri og storkøkken. Derudover lærer du om sikkerhed, miljø, produktion og produktionsflow, og der gives eksempler på fremstillingsmetoder inden for de tre studieretninger.

Tre studieretninger

På UCL kan du vælge én af de tre studieretninger fødevareteknologi, mejeriteknologi eller procesteknologi. Læs mere om indholdet og hvor du kan læse de tre studieretninger herunder:

1: Fødevareteknologi i Odense eller Vejle

På studieretningen fødevareteknologi er hovedoverskrifterne produktion, produktkvalitet, fødevaresikkerhed, produktudvikling og procesoptimering. Du beskæftiger dig med alle trin i en fødevareproduktion, såsom råvarer, procesoptimering, produktudvikling, kvalitet og emballage.

Læs mere om studieretningen Fødevareteknologi

2: Mejeriteknologi i Odense

Studieretningen mejeriteknologi er for dig, der interesserer dig for produktionsoptimering, produktudvikling, ledelse og planlægning inden for mejeriområdet. På uddannelsen lærer du at angribe problemstillinger systematisk. Du kvalificerer dig til at arbejde analytisk og innovativt med udvikling, samt optimering af mejeriproduktion og udvikling af nye mejeriprodukter.

Læs mere om studieretningen Mejeriteknologi

3: Procesteknologi i Vejle

På studieretningen procesteknologi lærer du at sammensætte, styre og dokumentere en produktionslinje. Du lærer at vælge det rigtige udstyr og at overholde sikkerhedslovgivningen i forhold til både maskiner og brug af kemikalier.

Læs mere om studieretningen Procesteknologi


Gode råd før studiestart

Mange af vores eksamener er tværfaglige. Det er derfor ikke muligt at tage et enkelt fag ad gangen, og det er heller ikke muligt at studere på deltid. Du skal således være parat til at yde en studieindsats svarende til et fuldtidsjob.

Hvis du har personlige udfordringer, som kræver støtte undervejs på uddannelsen, kan vi tilbyde forskellige løsninger. Kontakt en studievejleder, eller læs mere på vores hjemmeside under afsnittet SPS.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du mulighed for at få en international profil på din uddannelse.
Som procesteknolog kan du tage dit praktikophold i udlandet. At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Praktikperioden på procesteknologuddannelsen er din chance for at prøve din nyerhvervede viden af i den virkelige verden. Her får du mulighed for at lave de samme typer af opgaver som en færdiguddannet procesteknolog.

Du kan komme i praktik i både små og store virksomheder. I en lille virksomhed vil du ofte løse mange forskellige typer opgaver, hvor du i en stor virksomhed ofte vil løse opgaver inden for et mere specifikt område. Du bliver eksempelvis ansvarlig for dit eget selvstændige projekt, hvor du arbejder med en udviklingsopgave eller med at opdatere virksomhedens egenkontrol eller optimering af processer.

Din vej til det første job

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil og kan med din uddannelse, når du er færdig.
Dine erfaringer fra praktikken er meget værdifulde, når du skal ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.

En praktikplads er desuden en enestående chance for udvide dit netværk i branchen og kan være en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.

Praktisk info om praktikken

 • Praktikken finder sted på 4. semester og har en varighed af 3 måneder.
 • Der er mange virksomheder, som står klar med en praktikplads, og praktikken kan også være din direkte vej til et job efter studiet.
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder

Herunder kan du læse om nogle af de områder, du arbejder med under de tre studieretninger fødevareteknolog, mejeriteknolog og procesteknolog. Uanset hvilken studieretning, du vælger, vil der være mange overlap i forhold til karriere- og jobmuligheder.

Fødevareteknolog

Som fødevareteknolog har du mulighed for at blive ansat i fødevareindustrien, hvor du kan arbejde med fremstilling af fødevarer, udvikling af nye produkter og fødevaresikkerhed, såsom egenkontrol og certificering. Du kan også blive ansat i en virksomhed, der fremstiller ingredienser til fødevarer.

Din opgave bliver eksempelvis at hjælpe kunderne med at få ingredienserne til at fungere optimalt i deres produkt. I det offentlige kan du blive ansat ved fødevarekontrollen eller som underviser på erhvervsuddannelserne inden for fødevarer.

Typiske funktionsområder for fødevareteknologer er:

 • Udvikling af nye fødevareprodukter
 • Forbedring af gamle produkter
 • Planlægning og gennemførsel af den daglige produktion
 • Sikring af fødevaresikkerhed i en virksomhed
 • Kvalitetskontrol i en virksomhed
 • Tilsyn ved fødevareregionerne
 • Teknisk sælger med kundesupport

Mejeriteknolog

Som mejeriteknolog har du mange jobmuligheder inden for mejeriindustrien, maskinfabrikker, salgsorganisationer og producenter af ingredienser til fødevareindustrien - både i Danmark og i udlandet.

Mejeriteknologer arbejder med produktion og udvikling af mejeriprodukter og fødevare generel. Du vil eksempelvis arbejde med planlægning af den daglige produktion, herunder bedømmelse af mejeriprodukter, kvalitetskontrol og opfølgning på fødevaresikkerheden. Du kan også arbejde med projektering af nye mejerianlæg eller salg og opstart af mejerianlæg i Danmark og udlandet.

Typiske funktionsområder for mejeriteknologer er:

 • Produktion og udvikling af mejeriprodukter
 • Produktion og udvikling af ingredienser
 • Optimering og indkøring af mejeriprocesser
 • Projektering, salg og opstart af mejerianlæg.
 • Ledelse og samarbejde på tværs af faggrupper i produktionen i mejeriindustrien

Procesteknolog

Vælger du proceslinjen kan du f.eks. blive procesudvikler i fødevare-, kemi- eller biotekindustrien, teknisk support hos leverandører eller kunder til disse industrier. Du kan også være projektleder, holdleder i industrien eller medvirke ved opbygning og indkøring af nye proceslinjer.

Du vil ofte være virksomhedens bindeled mellem de forskellige faggrupper, da du er dygtig til at omsætte teori til praktiske processer.

Typiske funktionsområder for procesteknologer er:

 • Indkøring af procesudstyr
 • Optimering af processer
 • Opfyldelse af sikkerhedsregler
 • Kvalitets- og miljøstyring
 • Sælger

Videreuddannelse

Når du er færdig som procesteknolog, har du mulighed for at læse følgende top-up uddannelser på UCL:

Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship (1½-årig)

Professionsbachelor i Produktudvikling og teknisk integration (1½årig)

Der er også mulighed for at læse videre andre steder, herunder til:

Pba. i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (1½-årig overbygning) på Erhvervsakademi Aarhus

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C

Adgangskvotient via kvote 1 ved seneste optag

Adgangskvotienten i 2020 via kvote 1:

 • Procesteknolog i Odense: Alle optaget
 • Procesteknolog i Vejle: Alle optaget

En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

 • Gymnasialuddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF). Det er et krav, at Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C er bestået
 • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
  • Bager (trin 2)
  • Bager og konditor (trin 2)
  • Gourmetslagter (med specialer)
  • Ernæringsassistent (trin 2)
  • Gastronom (med specialer)
  • Slagter (med specialer)
  • Konditor (trin 2)
  • Mejerist (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav

 • Adgang med andre erhvervsuddannelser. Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.
  ”Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C eller Naturfag C.
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen. Du skal endvidere have bestået Studieprøven eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Relevant ervhervserfaring på min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge f.eks. Bager og konditor, gourmetslagter, slagter, ernæringsassistent, gastronom, mejerist og procesoperatør.
 • Andet erhvervserfaring på min. 2-3 måneder af min. 20 timer pr. uge
 • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
 • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
 • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
 • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng.
 • Frivilligt arbejde

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side, ift. den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Din begrundelse for, hvorfor du gerne vil arbejde som Procesteknolog.
 • Hvad det er ved Procesteknologuddannelsen, som særligt tiltrækker dig.
 • At du har kompetencer, som er relevante for uddannelsen
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen.
 • Hvilke overvejelser du har gjort dig, ift. dit arbejde som Procesteknolog, efter endt uddannelse.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 28 studerende i Odense og 28 studerende i Vejle. Ud af disse optager vi 30% i kvote 1 og 70% i kvote 2.

Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Sådan søger du om optagelse

Når du udfylder ansøgningen, vil du blive bedt om at vælge en af de nedenstående studieretninger (afhængigt af, om du søger i Odense eller Vejle). Det er dog ikke bindende, idet du kan nå at vælge om, efter at du har hørt mere om de enkelte studieretningers indhold efter studiestart.

 • Fødevareteknologi (udbydes i Odense og Vejle)
 • Mejeriteknologi (udbydes kun i Odense)
 • Procesteknologi (udbydes kun i Vejle).

Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på:

 • Seebladsgade 1, 5000 Odense C
 • Boulevarden 25, 7100 Vejle
 

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold. 
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Hvad laver en procesteknolog?
På uddannelsen vælger du én af disse tre studieretninger: Procesteknologi, fødevareteknologi og mejeriteknologi. En procesteknologs typiske funktionsområder vil være indkøring af procesudstyr, optimering af processer, opfyldelse af sikkerhedsregler og kvalitets- og miljøstyring. En fødevareteknolog står typisk for udvikling af nye fødevareprodukter, forbedring af gamle produkter, planlægning og gennemførsel af den daglige produktion samt tilsyn ved fødevareregionerne. Mejeriteknologer kan arbejde med produktion og udvikling af mejeriprodukter og ingredienser, men også projektering, salg og opstart af mejerianlæg.

Hvad er lønnen som procesteknolog?
Den gennemsnitlige indtægt pr. måned for en nyuddannet procesteknikker lå på 33.155 kr. i 2019, og det samme for en nyuddannet mejeritekniker.

Hvor lang tid tager det at blive procesteknolog?
Det tager 2 år at uddanne sig til procesteknolog.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.