Procesteknolog

Erhvervsakademiuddannelse

Som procesteknolog får du et arbejdsliv med fokus på produktudvikling, fødevaresikkerhed, produktionsforståelse og –optimering.

 • Bæredygtighed
 • Procesoptimering
 • Udvikling
Varighed 2 år (3 mdr. praktik)
Sted Vejle, Odense
Studiestart September
Næste ansøgningsfrist 15. marts kl. 12
Kontakt os
Ansøgning åbner 1. februar

Uddannelsen på 2½ minutter

Hør hvorfor Anika og Peter valgte procesteknologuddannelsen 2:21

Arbejdsliv og karriereveje

Som procesteknolog kommer du til at arbejde med udvikling og produktion - oftest inden for fødevareindustrien.

Du specialiserer dig inden for en af følgende 3 studieretninger:

 • Fødevareteknologi
 • Mejeriteknologi
 • Procesteknologi.

Som fødevareteknolog bliver du uddannet inden for produktion, procesoptimering, kvalitetssystemer og fødevaresikkerhed.

Du kan fx arbejde i fødevareindustrien med udvikling og fremstilling af fødevareprodukter eller i en kvalitetsafdeling.

Optimering og fødevarekontrol

Din opgave bliver eksempelvis at udvikle produkter, der kan fungere optimalt i en fødevareproduktion og at sikre at kvaliteten er ens hver gang.

I det offentlige kan du for eksempel blive ansat ved Fødevarestyrelsen eller som underviser på erhvervsuddannelserne inden for fødevarer.

Arbejdsområder

 • Forbedring og optimering af produkter

 • Kvalitetskontrol og certificering i en virksomhed

 • Planlægning og gennemførsel af den daglige produktion

 • Tilsyn ved fødevareregionerne

 • Teknisk sælger med kundesupport.

Ligger din interesse indenfor mejeriteknologi og mejeriindustrien, kan du fx arbejde på maskinfabrikker, i salgsorganisationer eller hos producenter til fødeindustrien.

Mejeriteknologer arbejder med produktion og udvikling af mejeriprodukter og fødevare generelt.

Planlægning, kontrol og sikkerhed
Du vil eksempelvis arbejde med planlægning af den daglige produktion, herunder bedømmelse af mejeriprodukter, kvalitetskontrol og opfølgning på fødevaresikkerheden.

Du kan også arbejde med projektering af nye mejerianlæg eller salg og opstart af mejerianlæg i Danmark og udlandet.

Arbejdsområder

 • Produktion og udvikling af mejeriprodukter
 • Produktion og udvikling af ingredienser
 • Optimering og indkøring af mejeriprocesser
 • Projektering, salg og opstart af mejerianlæg
 • Ledelse og samarbejde på tværs af faggrupper i produktionen i mejeriindustrien.

Som procesteknolog beskæftiger du dig med kvalitet og produktionsprocesser.

Procesoptimering
Du kan komme til at arbejde indenfor fødevareområdet, men du kan fx også arbejde med medicin, spilde- og drikkevand samt fremstilling af emballage.

Du vil ofte være virksomhedens bindeled mellem de forskellige faggrupper, da du er dygtig til at omsætte teori til praktiske processer.

Arbejdsområder:

 • Indkøring af procesudstyr
 • Optimering af produktionsprocesser
 • Kvalitets- og miljøstyring
 • Produktionsstyring
 • Teknisk salg.

Når du er færdig som procesteknolog, har du mulighed for at læse videre på følgende 1½-årige professionsbacheloruddannelser:

Innovation og entrepreneurship

Produktudvikling og teknisk integration

Laboratorie- og fødevareteknologi (udbydes ikke på UCL)

Mød en færdiguddannet procesteknolog

Christian arbejder som applikationstekniker hos Palsgaard 2:39

Martin og Benjamin har startet deres egen virksomhed

Martin og Benjamin har læst til henholdsvis procesteknolog og produktionsteknolog på UCL. Sammen har de skabt virksomheden BÆLG, der laver innovative, sund snacks af kikærter.

Læs deres historie

3 hurtige til en færdiguddannet

Claus er oprindeligt udlært mejerist fra Arla. Under sin uddannelse til procesteknolog var han 5 måneder i praktik ved Novo Nordisk, hvor han nu er blevet tilbudt en stilling som Research and Development Technician.

Uddannelsesforløb og praktik

Uddannelsen til procesteknolog tager 2 år og består af en fællesdel efterfulgt af en specialisering, hvor du vælger én af de tre studieretninger fødevare-, mejeri- eller procesteknologi.

Da uddannelsen tager udgangspunkt i praksis, vil du under studiet som procesteknolog på UCL, lære at arbejde, som man gør i branchen.

Det betyder at undervisningen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger.

Vi arbejder med teorierne og laver understøttende praktiske forsøg i proceskøkken, laboratorie og proceshallen

Bæredygtig produktion
På procesteknologuddannelsen lærer du at arbejde med at reducere spild og optimere processer for at sikre en mere bæredygtig fremtid.

Du lærer at angribe problemstillinger systematisk, og du kvalificerer dig til at arbejde analytisk og innovativt.

Som procesteknolog kan du arbejde med bæredygtighed på mange måder.

Undervisningen
Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekt- og gruppearbejde.

Under gruppearbejdet supplerer I hinanden med jeres forskellige faglige baggrunde og erfaringer. Det gør, at du styrker dine samarbejds- og formidlingsevner, hvilket også er vigtige kompetencer i dit efterfølgende job.

Fællesdelen indeholder to fagområder:

1. Samarbejde og kommunikation
Du får indsigt i forskellige samarbejdsformer og måder at kommunikere på, både mundtligt og skriftligt.

Du får således den grundlæggende viden, der er nødvendig for at udføre forsøg.

Efterfølgende skal du dokumentere dem både i en skriftlig rapport og ved mundtlig fremlæggelse.

2. Naturvidenskabelig basisviden
Du får grundlæggende viden inden for kemi, mikrobiologi, fysik og statistik, som altid sættes i en praktisk anvendelig sammenhæng med eksempler fra industri og storkøkken.

Derudover lærer du om sikkerhed, produktion og produktionsflow, og der gives eksempler på fremstillingsmetoder inden for de 3 studieretninger.

Desuden lærer du at vælge det rigtige udstyr og at opstille kvalitetskrav i forhold til både maskiner og brug af kemikalier.

Efter et halvt på uddannelsen skal du vælge studieretning.

Du kan vælge mellem fødevareteknologi, mejeriteknologi og procesteknologi.

Der skal være et tilstrækkeligt antal studerende på en studieretning for at den oprettes.

Fødevareteknologi
På studieretningen fødevareteknologi er hovedoverskrifterne produktion, produktkvalitet, fødevaresikkerhed, produktudvikling og procesoptimering.

Du beskæftiger dig med alle trin i en fødevareproduktion, herunder råvarer, procesoptimering, produktudvikling, kvalitet og emballage.

Denne studieretning kan læses i både Odense og Vejle.

Mere om studieretningen fødevareteknologi

Mejeriteknologi
Studieretningen mejeriteknologi er for dig med interesse i produktionsoptimering, produktudvikling, ledelse og planlægning inden for mejeriområdet.

Her lærer du at angribe problemstillinger systematisk, og du kvalificerer dig til at arbejde analytisk og innovativt med optimering af mejeriproduktion og udvikling af mejeriprodukter.

Denne studieretning kan kun læses i Odense.

Mere om studieretningen mejeriteknologi 

Procesteknologi
På studieretningen procesteknologi lærer du at sammensætte, styre og dokumentere en produktionslinje.

Du lærer at vælge det rigtige udstyr og at overholde gældende lovgivning i forhold til både maskiner og brug af kemikalier.

Denne studieretning kan kun læses i Vejle.

Mere om studieretningen procesteknologi

 

Praktisk information 

 • Praktikken finder sted på 4. semester.
 • Studerende i Vejle har en praktikperiode på 13 uger af 37 arbejdstimer.
 • Studerende i Odense har en praktikperiode på 10 uger af 37 arbejdstimer. 
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads. 
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget. 

Om praktikken 

Praktikperioden på procesteknologuddannelsen er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet. 

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig.  

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.   

En praktikplads er desuden en enestående chance for at udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet.  

Praktik i udlandet

Du har mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Med et praktikophold i et andet land, får du indblik i en anden kultur, mens du får nye erfaringer og færdigheder.

Du vil komme til at udvikle dig - fagligt såvel som personligt.

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Se studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Alle studieretninger:

 • Naturvidenskabelig basisviden (20 ECTS)
 • Samarbejde og kommunikation (10 ECTS)

Studieretningen: Fødevareteknologi

 • Råvarers sammensætning og funktionalitet (5 ECTS)
 • Konservering og produktion (5 ECTS)
 • Grundlæggende fødevaresikkerhed (5 ECTS)
 • Forsøgsplanlægning, statistik og resultatbehandling (5 ECTS)
 • Funktionelle ingredienser, rheologi og sensorik (5 ECTS)
 • Drift af virksomheder og projekter (5 ECTS)

Studieretningen: Mejeriteknologi

 • Mælk og råvarekundskab (5 ECTS)
 • Drift af virksomheden og projekter (5 ECTS)
 • Konsummælksteknologi (5 ECTS)
 • Fedtstofteknologi (5 ECTS)
 • Kvalitet og fødevaresikkerhed (5 ECTS)
 • Mælkekonservesteknologi (5 ECTS)

Studieretningen: Procesteknologi

 • Måleteknik (5 ECTS)
 • Enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Reguleringsteknik (5 ECTS)
 • Industriel fermentering (5 ECTS)
 • Procesanlæg og validering (5 ECTS)
 • Drift af virksomhed og projekter (5 ECTS)

Studieretningen: Fødevareteknologi

 • HACCP-analyse (5 ECTS)
 • Idé- koncept- og produktudvikling (5 ECTS)
 • Bæredygtig produktion og ressourceoptimering (5 ECTS)
 • Standarder certificering og audit (5 ECTS)
 • Opskalering og industriel produktion (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

Studieretningen: Mejeriteknologi

 • Drift og ledelse af mejerivirksomheden (5 ECTS)
 • Projektering (10 ECTS)
 • Osteteknologi (5 ECTS)
 • Produkt- og procesoptimering (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

Studieretningen: Procesteknologi

 • Produktionsprocesser (5 ECTS)
 • Kvalitet i produktion (5 ECTS)
 • Forsøgs- og produktionsplanlægning (5 ECTS)
 • Kemi og bioteknik (5 ECTS)
 • Ressourcer (5 ECTS)

Alle studieretninger:

 • Praktik (15 ECTS)
 • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Hverdagen på studiet

Hør studerende fra Vejle fortælle om deres hverdag 2:50

Byg ovenpå uddannelsen og bliv bachelor

Når du er færdig som procesteknolog, kan du læse videre på en overbygning og blive professionsbachelor på kun 1½ år. Se dine muligheder i kassen til højre.

Studiested og studieliv

Campus ligger meget centralt - tæt på både gågaden, Bryggen, banegården og Streetfood Vejle.

 

UCL Boulevarden
Boulevarden 25
7100 Vejle

Campus

UCL’s campus på Boulevarden ligger centralt i studiebyen Vejle. Her har du fx ikke langt til den hyggelige gågade og centret Bryggen, eller til lækker mad i Vejle Streetfood og kreative fællesskaber i Spinderihallerne. DGI Huset med svømmehal og andre sportsfaciliteter er næsten på den anden side af gaden, så der er god mulighed for motion. Og så kan du invitere kammeraterne med i Mariaparken.

300 Studerende
9 Uddannelser

SPOT

På UCL’s campus på Boulevarden finder du den hyggelige fredagsbar Spot. Fredagsbaren er drevet af studerende, der i løbet af semestret byder indenfor til en gang at drikke og en god sludder og hygge med studiekammeraterne. Der bliver også inviteret til events og fester i forbindelse med fx Halloween, ligesom de også gerne lægger kræfter i en god FIFA-turnering eller et standup-arrangement.

Events på tværs af campusser

Med en placering næsten dør om dør med UCL’s campus på Boulevarden vil du som studerende på Vestre Engvej også kunne opleve et endnu større studiefællesskab, når der afholdes arrangementer og events på tværs af campusserne. Både fredagsbarerne og studiemiljøkoordinatorerne arrangerer løbende både semesterstartfester, konkurrencer og andre fede events på tværs.

Campus ligger tæt på både centrum og havneområdet og lige ved banegården og Storms Pakhus.

 

UCL Seebladsgade
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Campus

Som studerende på UCL's campus i Seebladsgade bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 3500 studerende og mere end 30 uddannelser. Campus ligger i centrum af Odense tæt på banegården, omgivet af byliv, foreningsliv og kultur. Du får adgang til gode studiefaciliteter, og der er rig mulighed for at deltage i fede events og aktiviteter - både på campus og i byen.

3.500 Studerende
30 Uddannelser

Iværksætterdrømme?

Boxen er UCL’s kreative iværksættermiljø på Seebladsgade. Drømmer du om at blive iværksætter eller udvikle på en idé, har du her mulighed for prøve koncepter af og realisere dine drømme. Boxen er et åbent kontorfællesskab, hvor du kan gøre brug af de gode rammer og ikke mindst sparring fra dine medstuderende og fagfolk. Der er rig mulighed for netværk og adgang til en masse nyttig viden.

BeerBox

BeerBox er fredagsbaren på UCL Seebladsgade. Baren er drevet af frivillige studerende fra campus. Du finder BeerBox i nabobygningen mellem campus og Storms Pakhus, og den er åben hvert semester om fredagen. Der arrangeres løbende events i forbindelse med fx studiestart, Halloween og jul. BeerBox er et hyggeligt sted, hvor du kan møde andre studerende og nyde en øl i selskab med vennerne.

Labs på campus

På vores campus på Seebladsgade finder du et stort udvalg af laboratoriemuligheder, hvor du kan få hands-on erfaring med den praktiske del af din uddannelse. I FabLab kan du udvikle prototyper med bl.a. laser cuttere og 3d-printere. Afhængig af din uddannelse har du også adgang til labs som MediaLab med fotoudstyr og greenscreen eller NeuroLab, hvor du kan arbejde med eye-tracking. 

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 30 % i kvote 1 og 70 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

Optag 2023
Vi optager fortsat studerende på Procesteknolog i 2023, og du vil have mulighed for at færdiggøre din uddannelse i Odense.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende uddannelse

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Matematik C og enten Bioteknologi A eller Kemi C. 

Relevant 3-årig erhvervsuddannelse 
Du kan søge ind med følgende uddanelser uden nogen specifikke adgangskrav:

 • Bager (trin 2)
 • Bager og konditor (trin 2)
 • Ernæringsassistent (trin 2)
 • Gastronom (med specialer)
 • Gourmetslagter (med specialer)
 • Konditor (trin 2)
 • Mejerist (trin 2)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Slagter (med specialer)

Erhvervsuddannelse på mindst 3 år 
Alle fuldførte erhvervsuddannelser på min. 3 år.  
Specifikke adgangskrav: Bestået Kemi C eller bioteknologi A eller matematik C eller naturfag C.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 
Ingen specifikke adgangskrav.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit adgangsgivende eksamen. 
 • Karakterniveau specifikke adgangskrav. 
 • Motiveret ansøgning.
 • Relevant erhvervserfaring fx bager, konditor, gourmetslagter, slagter, ernæringsassistent, gastronom, mejerist og procesoperatør, min. 3 mdr. 20 t/u.  
 • Andet erhvervserfaring, min. 2-3 mdr. 20 t/u.   
 • Barselsorlov, min. 6 mdr. sammenlagt.
 • Højskoleophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Udlandsophold, min. 6 mdr. i sammenhæng.
 • Militærophold, min. 6 mdr. sammenlagt.
 • Frivilligt arbejde.

Krav til dokumentation

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • Hvorfor du gerne vil arbejde som procesteknolog.
 • Hvad det særligt tiltrækker dig ved uddannelsen. 
 • Relevante kompetencer i forbindelse med procesteknolog.
 • Hvordan du har søgt viden om uddannelsen. 
 • Dine overvejelser omkring dit arbejde som procesteknolog. 

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du søger ind via optagelse.dk. Her finder du også vejledning.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli og kan følge din ansøgning undervejs på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT nr. til ansøgning

Odense
september 83110

Vejle
september 83160

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

Mandag og onsdag: 13.00-15.00 Tirsdag, torsdag og fredag: 10.00-12.00

Skriv til os

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Optagelse og vejledning

SU og studievejledning

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Hjælp og vejledning under dit studie.

Studievejledningen

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

FAQ

Hvad laver en procesteknolog?

Lignende uddannelser

Laborant

Bioanalytiker