AU i ledelse - En uddannelse, der gør en forskel for dig og dine medarbejdere

- Engager dig, tal med nye mennesker, vær åben for deres inputs, og skab dig et værdifuldt nyt netværk. Det er guld værd. Men mit bedste råd er, at du bare skal gør det – spring ud i det!

De gode råd kommer fra administrationschef Lene W. Beck, som er ved at færdiggøre sin akademiuddannelse i ledelse på UCL. Hun starter på uddannelsens sidste trin, afgangsprojektet, i efteråret 2020, men allerede nu har hun oplevet en positiv udvikling i hendes ledelsespraksis.

Dato: 09.09.2020 - Forfatter: Camilla Andersen

Fokus på personlig og faglig udvikling 

Lene W. Beck arbejder som administrationschef ved Bredballe Kirke i den østlige del af Vejle. En stilling, hun har haft siden 2016. I sin dagligdag er Lene leder for mange forskellige medarbejdere, bl.a. gartnere, musikere, administrativt og teknisk personale. Det er en stor udfordring at lede så forskelligartede professioner, og derfor valgte hun i 2018 at starte på akademiuddannelsen i ledelse. 

Hun forklarer, at uddannelsen har givet hende en masse ny viden og gjort, at hun har lært sig selv bedre at kende – både i forhold til rollen som leder, men også som menneske.

- Når man arbejder så meget med teorier og holder dem op imod ens egen virkelighed, kan det ikke undgås, at det også kommer til at handle om, hvordan man agerer som menneske. Jeg måtte se i øjnene, at der har været steder, hvor jeg har haft behov for at ændre min adfærd og praksis. 

- Med uddannelsen har jeg fået en klar fornemmelse for, hvad det vil sige at være leder. Nu står jeg bedre fast i mig selv med en fornyet ro, fordi jeg har fået tilføjet nye, faglige kompetencer til det, jeg har arbejdet med i mange år.

Står du selv over for faglige udfordringer?

Du er velkommen til at kontakte Afdelingschef Ledelse og organisation, Kim Hass Rubin på khru@ucl.dk, til en snak om, hvordan vi kan hjælp dig videre.

Fra teori til praksis med succes

På akademiuddannelsen er Lene blevet undervist af forskellige undervisere, ledere og tidligere ledere, som alle har en stor faglig ballast med sig ude fra erhvervslivet. Og den praksisnære tilgang og kobling har haft stor betydning for hende.

- Jeg har fået en kæmpe værktøjskasse, som jeg bruger på daglig basis, og jeg har fået meget mere bevidsthed med ind i min dagligdag. 

- I undervisningen sidder vi altid mellem 15-20 ledere, som alle er rigtig gode til at snakke og profilere sig selv, fortæller Lene med et smil. Og netop den faglige sparring mellem de studerende har gjort, at vekselvirkningen mellem teori og praksis er kommet helt af sig selv. 

På Bredballe Kirkekontor har Lene oplevet en positiv fremgang på både medarbejdertilfredshed og i udviklingsprocesser.

- Du har virksomheden i fokus gennem hele forløbet, når du laver en masse analyser og undersøgelser. Du sammenholder teorierne med praksis og får derfor truffet langt mere kvalificerede beslutninger, end du ellers ville have gjort. 

En ændret hverdag

Nu, hvor Lene næsten har færdiggjort akademiuddannelsen i ledelse, har hun reflekteret over, hvordan hendes hverdag og ledelsespraksis har ændret sig. 

- Tidligere prøvede jeg på diplomatisk vis at løse konflikter, snige løsninger ind eller symptombehandle konflikter, men uddannelsen har givet mig en fornyet ro til at stå fast i min ledelse. Nu tør jeg stille krav og sige tingene højt, og hvis der sker noget, jeg skal tage mig af, så får jeg løst det hurtigere og bedre, fordi jeg nu kan fjerne mig selv lidt fra situationen.

- Jeg har også fået et bedre overblik over situationer og kan sætte dem ind i et større perspektiv, så vi sammen i virksomheden kan skabe nogle bedre helheder, forklarer Lene. Hun har bl.a. oplevet, at der i virksomheden er opstået gode samarbejder på tværs af faggrupper, som ikke tidligere var glade for at samarbejde. 

- For hver dag, der går, får jeg større erfaring med at bruge de forskellige redskaber, og min ledelse bliver både mere tydelig og stabil.

Det var dog ikke uden betænkning, at Lene startede på uddannelsen. 

- Jeg har arbejdet som leder og medarbejder i alle mulige aspekter i mange år, og det er hundrede år siden, jeg gik i skole. Men det er jo en gave, at få lov til at fordybe sig i sit fag på den måde, som man får lov til på sådan en uddannelse. 

- I forløbet bliver du klogere på teorierne, når du tager dem med hjem og arbejder med dem, og tilbage i undervisningen får du gode inputs og sparring fra de andre ledere. Det er en stor fordel, når vi som ledere mødes på tværs af brancher og kan hjælpe hinanden. 

Har du også brug for nye redskaber til din ledelse? 

Vil du modtage lignende indhold direkte i din indbakke?