Ny bog om inbetweenere

Projektledere og koordinatorer – vi taler alt for lidt om mennesker og relationer

Alle organisationer får i disse år flere og flere projektledere og koordinatorer – de såkaldte inbetweenere. De er hverken ledere eller medarbejdere, og de forandrer fuldstændig magtrum og relationer. 

Dato: 21.01.2021 - Forfatter: Søren Jensen

Der er brug for et nyt sprog om inbetweenerne

Det er budskabet i den nye bog fra forlaget Samfundslitteratur: ”Ledere og ikke ledere – om inbetweenere i organisationer”.

Alle vores organisationer bliver i disse år væltet helt rundt. Digitalisering, reformer, forandringer og krav til effektivisering fører til smallere ledelser og administrationer og mere ansvar til medarbejdere uden ledelsesansvar: De såkaldte inbetweenere, som f.eks. er projektledere eller koordinatorer.

Det er ingen hemmelighed, at drivkraften for udviklingen ofte er, at alting skal gøres billigere. Det er heller ingen hemmelighed, at inbetweenernes rolle ofte ikke er så klart defineret, og at ledelserne bruger medarbejderne som deres talerør ud i organisationen, mens medarbejderne ser spændende udviklingsmuligheder og karriereåbninger forude.

- ”Det paradoksale er, at der ikke tales ret meget om, hvad det faktisk er, der sker, og hvad der er på spil både i organisationernes magtrum og i de menneskelige relationer, fortæller lektor Birger Søndergård og adjunkt og ph.d. Pernille Damm Mønsted Pjedsted fra UCL’s videreuddannelse, som har skrevet den nye bog om in-betweenere.

Forfatterne krydser i bogen det psykologiske felt med den klassiske ledelsestænkning, for som de siger: ”Det er der brug for. Det er ikke en værktøjsbog. Vi taler alt for meget om alt det instrumentale. Vi taler alt for lidt om mennesker og relationer”.  

Bogens formål er at tilbyde de mange inbetweenere et nyt sprog om deres virke og de indbyggede muligheder og dilemmaer, så de kan tale med deres chefer og kolleger om roller og opgaver.

I bogen er fortællinger fra medarbejdere om både muligheder og udfordringer ved at blive til i inbetweener positioner. For inbetweenerne er og bliver fanget midt imellem alting i organisationen – mellem longing og belonging. På den ene side længes de efter spændende muligheder, udvikling og ansvar, og det passer jo fint ind i tidens trends om individualisering og realisering af drømme.

På den anden side kan de savne at høre til i et team og i fællesskab, for deres position bliver meget let ensom - de hører jo hverken til lederfællesskabet eller medarbejderfællesskabet – eller gør de?  

- Inbetweenernes position er hele tiden til forhandling. Hvad er din ledelsesmagt, hvad er din ledelseskraft, og bliver din position accepteret af dine chefer og af dine kolleger. Det er flydende zoner af positioner. Når det går godt, kan det være fantastisk. Hvis det går skidt, bliver man presset som lusen mellem negle, fortæller Birger Søndergård og Pernille Damm Mønsted Pjedsted

Derfor beskriver de i den nye bog, hvordan inbetweenerne kan blive mere bevidste om deres positioner og finde de gode måder at afstemme og tale om disse i organisationen. F.eks. efterspørger mange inbetweenere ”passende rolleklarhed og lidt mere rammeskabelse”. Det kan blive lidt for diffust det hele - med lidt for meget usagt – og hvordan taler man så om tingene og skaber et konfliktfri rum til samtalen.

Ifølge forfatterne har ledelserne et meget stort ansvar for at blive mere opmærksomme på de menneskelige aspekter både for inbetweenerne men også for relationerne mellem mennesker i organisationen. Også fordi den stigende udbredelse af inbetweenere ændrer de klassiske organisationers magtrum og skaber helt ny uformel magt på tværs af og omkring hierarkier og traditionelt chefansvar.

- ”Sat på spidsen betyder det, at inbetweenerne kan etablere endog meget stor magt i deres positionering, men det betyder også, at f.eks. få stærke kolleger kan underminere rollen og ledelsens intentioner med denne. Hvis ikke kollegerne accepterer inbetweenerens funktion og opgaver, så har inbetweeneren ikke mange chancer for at udfylde sin position og opnå de mål, som ledelsen ønsker. Det kan for alle parter ende ret ulykkeligt, pointerer Birger Søndergård og Pernille Damm Mønsted Pjedsted.

Det er jo alt sammen fint, når det går godt, men konflikter, modstand, dårlige resultater og stress lurer i kulissen, konstaterer de. Lektorerne glæder sig derfor over den store interesse de oplever fra bl.a. lederorganisationer for det nye inbetweener-begreb, som de selv opfandt i 2019:

- "Det virker på os, som om vores nye sprog om inbetweenere taler ind i nye strømninger i tiden, om at vi skal bevæge os væk fra årtiers fokus på evidens, projektterminologi og dokumentation og over imod meget mere fokus på processer og relationer – og om tilblivelse: Hvordan vi udvikler os og bliver til som medarbejdere på arbejdspladserne i nye roller og positioner. Med fokus på de faglige intentioner og det mere menneskelige fremfor det mere firkantede og instrumentale. Vi tror, det er vigtige bevægelser, der er i gang, og derfor er vi såmænd allerede begyndt at tænke over indholdet af den næste bog om inbetweenere”, fortæller de.

Se mere om bogen og bestil den her

Bogen ”Leder og ikke leder – om inbetweenere i organisationer” bliver udgivet på forlaget Samfundslitteratur den 22. januar 2021. 
Læs mere og bestil bogen her.

Birger Søndergård Lektor, underviser bl.a. i team- og projektledelse, og er konsulent inden for teamudvikling

Mød Birger Søndergaard

Birger Søndergaard er adjunktvejleder, formand for lektorbedømmelsesudvalget og projektleder hos UCL. Han har mange års konsulent- og undervisningserfaring inden for ledelse, HR, forretningsudvikling og salg.

Birger Søndergaard underviser på Diplom i ledelse. Herudover varetager han konsulentopgaver og særligt tilrettelagte forløb indenfor ledelsesudvikling, den målrettede virksomhedskontakt i offentlige organisationer samt medarbejder involvering i forbindelse med forandringsprocesser.

Birger Søndergaard

24 48 29 34

biso@ucl.dk