Sådan sikrer du, at dine medarbejdere får den optimale efter- og videreuddannelse

Et vellykket efter- og videreuddannelsesforløb skal både komme medarbejderen og arbejdspladsen til gode. Derfor kommer Kim Hass Rubin, chef for efter- og videreuddannelsesafdelingen Ledelse og Organisation på UCL, her med fire gode råd til, hvordan du som leder sikrer, at både arbejdspladsen og dine medarbejdere får det optimale ud af et efter- og videreuddannelsesforløb.

Dato: 23.06.2020 - Forfatter: Anders Vestergaard Nielsen

Forstå behovet

Inden du som leder tager beslutningen om at sende dine medarbejdere på et efter- og videreuddannelsesforløb, skal du allerførst forstå, hvorfor det overhovedet er nødvendigt. Alt for mange ledere anser kompetenceudvikling som en gulerod til medarbejderen, men glemmer ofte at fokusere på, hvad arbejdspladsen får til gengæld. Derfor skal du som leder vide, hvad du vil opnå ved at sende dine ansatte på et efter- og videreuddannelsesforløb, samt hvilke kompetencer I som arbejdsplads har behov for at få styrket.

Derudover skal du og den enkelte medarbejder i fællesskab sætte nogle mål for uddannelsesforløbet. Lad dem forstå, at du har nogle forventninger til, at de kan bidrage med nye kompetencer, når de vender tilbage på arbejdspladsen.

Indgå i refleksionsdialog

Det er vigtigt, at medarbejderne allerede i god tid inden efter- og videreuddannelsesforløbet gør sig grundige tanker om, hvilke kompetencer de vil forsøge at styrke. Denne refleksionsproces er en forudsætning for, at medarbejderen får det optimale ud af uddannelsesforløbet.

Her er det vigtigt, at du som leder også kommer med dine inputs. For ligesom du på ledelsesniveau skal forstå, hvorfor de ansatte har behov for kompetenceudvikling, så skal den enkelte medarbejder også forstå, hvilke kompetencer vedkommende selv skal have særligt fokus på at styrke.

Derfor bør du indlede en refleksionsdialog. Her skal du sammen med den enkelte medarbejder udarbejde en personlig læringsaftale, hvori medarbejderens læringsmål for uddannelsen står klart beskrevet. Dette giver nemlig en bedre forståelse for nødvendigheden af kompetenceudvikling, og samtidig vil medarbejderens egne refleksioner kickstarte læringsprocessen allerede inden uddannelsens start.

Inddrag praksis

Når dine medarbejdere har påbegyndt deres efter- og videreuddannelsesforløb, skal du som leder sørge for, at de har muligheden for at relatere den nye teori til deres normale hverdag på arbejdspladsen. Et kompetenceudviklingsforløb må ikke blive et brud med hverdagen.

Derfor bør du sammen med den enkelte medarbejder, finde en passende arbejdsopgave, som ligner en typisk arbejdsopgave fra dagligdagen. Denne opgave skal de arbejde med sideløbende med undervisningen for på den måde at bygge bro mellem undervisningen og medarbejderens daglige arbejde. Dette giver dem en bedre forståelse for, hvordan de i praksis kan anvende deres nyerhvervede kompetencer.

Ydermere bør du have en løbende dialog med dine ansatte. Det er nemlig vigtigt, at I sammen følger op på den læringsaftale, som I inden uddannelsesforløbet har udformet i fællesskab.

Giv plads, og tilpas rammerne

Når medarbejderen vender tilbage fra uddannelsesforløbet, er det blevet tid til at anvende de nye kompetencer i praksis. Der skal dog være mulighed for at øve sig.

Derfor er det vigtigt, at du som leder er klar til at give noget plads, således at medarbejderen har mulighed for at afprøve og styrke sine nye færdigheder. Dette kræver, at du reflekterer over, hvordan medarbejderen får de optimale forudsætninger for at implementere læringen fra uddannelsesforløbet i deres daglige arbejde.

Undersøg, hvorvidt medarbejderen har brug for nye rammer at arbejde under, for at den nye viden skal kunne effektueres, og tag en grundig snak med den enkelte medarbejder. Således kan I begge reflektere over, hvordan de fremtidige arbejdsopgaver skal se ud.

Følg ydermere op på den læringsaftale, som blev udarbejdet forud for efter- og videreuddannelsesforløb, og sæt, sammen med medarbejderen, nogle nye mål for de kommende måneder.

Kim Hass Rubin Afdelingschef Ledelse og organisation, UCL

Mød Kim Hass Rubin

Kim Hass Rubin har i flere år arbejdet med transfer, og har haft ledende jobs i både uddannelsesverdenen og det kommunale.

Blandt andet har Kim Hass Rubin tidligere været chefkonsulent og konstitueret kontorchef i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune, samt været uddannelseschef for både det tidligere Erhvervsakademi Lillebælt og TietgenSkolen.

I dag er han chef for efter- og videreuddannelsesafdelingen Ledelse og Organisation på UCL, og arbejder dermed dagligt med at sikre, at både ledere og studerende får mest muligt ud af deres kompetenceudviklingsforløb.

Kim Hass Rubin

24 91 91 75

khru@ucl.dk