Teknologibranchen har fart på, spørgsmålet er om du kan følge med?

Der sættes store krav til lederne i en branche, når den har mange konstante forandringer og ændrer sig fra dag til dag. Det kan være svært for virksomhedernes medarbejdere at følge med. Det er her, du som leder skal træde til og skabe det gode arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Dato: 25.06.2020 - Forfatter: Hjalte Andersen

Dine medarbejdere skaber værdien i virksomheden

Dine medarbejdere skaber værdien i virksomheden. Det ses ofte ved fx at færdiggøre et salg eller indhente de rette tilbud. Denne værdi, som kan måles på bundlinjen, kommer ikke automatisk. Den er derimod skabt af et godt arbejdsmiljø, hvor der er forståelse for værdierne på kontoret og en god balance med livet ved siden af.

For en leder kan det være svært at forstå det, man kan kalde de bløde værdiers betydning iblandt dine medarbejdere. Og hvad er en blød værdi overhovedet til at starte med. Meget tyder på, at forståelsen af mennesket i ledelsen er vigtig for at skabe resultater på bundlinjen. I forhold til dette skal du som leder forstå, hvornår dine medarbejdere er mest effektive.

De fem mest efterspurgte ledelseskompetencer i teknologibranchen

En rapport, der netop er færdiggjort, giver indsigt i, hvad du som leder med fordel kan tilegne dig af kompetencer for at stå stærkere i den meget omskiftelige teknologibranche. Herunder får du de fem vigtigste kompetencer i teknologibranchen er netop nu. Dermed er der grobund for, at du er lederen, der allerede har set morgendagens nødvendige forandringer i ledelsen, inden det er for sent.

83 % ser forandringsledelse som det vigtigste

Som leder skal du kunne gå forrest med at analysere forandringer og lede den proces der givetvis vil være i forbindelse med forandringen eller udviklingen i virksomheden.

75 % mener en høj trivsel i medarbejderstaben er vigtigst

En positiv og god stemning i medarbejderstaben gør medarbejderen effektiv og fastholdes i jobbet. Derfor skal du som leder forstå, hvordan psykologien kan spille en vigtig rolle i at sikre trivsel.

75% fokuserer på konflikthåndtering

Som leder husker man ofte det negative frem for det positive – det kan du med fordel vende rundt. Så vil konflikterne blive færre og mindre.

Man skal som leder derudover lære at håndtere konflikter på det personlige plan, både i afdelingen og på teamniveau.

67 % vil gerne arbejde med engagement 

Du kan som leder arbejde med engagement ved at sætte tal på det arbejde, der skal udføres. Ansatte i teknologibranchen er primært tilhængere af tal, statistikker og generelt det, der kan måles sort på hvidt.

59 % søger interkulturel ledelse

Virksomheder bliver mere og mere internationale. Derfor er det vigtigt, at du som leder forstår, at en medarbejder fra udlandet højst sandsynligt kommer fra en kultur med en anden ledelsesform. Ved at forstå dette kan ledelsen tilrettes eller forklares til den nye medarbejder.

Hvis fx din medarbejder kommer fra Sydeuropa, kan du blive opfattet som en dårlig leder, hvis din medarbejder inddrages i beslutningsprocessen og ikke blot får at vide, hvad vedkommende skal foretage sig. Du vil derved fremstå inkompetent – men det er jo ledelsesformen i Danmark


Det kan være svært som virksomhed at forbinde disse kompetencer med et resultat på bundlinjen. Derfor kan det være svært for dig som leder at overbevise direktionen om, at du har brug for at tilegne dig disse kompetencer. Ikke desto mindre er der tre meget gode grunde til, at du opkvalificerer din ledelse.

Tre afkast af de nye kompetencer i virksomhederne

Kompetencerne giver en højere produktivitet.

Der sikres en stabil arbejdsstyrke, hvor virksomheden holder på medarbejderne, fordi de føler sig som en del af en solid og godt ledet virksomhed.

Der holdes på den viden, der er opbygget i virksomheden og dens medarbejdere. Dermed undgås det, der kaldes ”brain drain” – altså at virksomheden mister vigtig knowhow.

Hvilken type leder?

Kompetencerne, der efterspørges af teknologibranchen, er relevante for alle ledere, lige fra den øverste chef til projektlederen på gulvet. Det er til gavn for enhver ledelse på tværs af alle ledelsesniveauer.

Som leder i en virksomhed vil du med disse kompetencer styrke forretningen, medarbejdernes produktivitet samt arbejdsmiljø og samtidig være parat til at tage imod morgendagens udfordringer. Teknologibranchen fornyer sig hele tiden, og det er derfor essentielt at være med i frontlinjen, når nye arbejdsmetoder og ledelsesevner kan hjælpe din virksomhed til at stå stærkt og bevare konkurrenceevnen.

Vil du modtage lignende indhold direkte i din indbakke?