Dialogisk undervisning

Det er i samspil med andre, i dialogen med hinanden, at læring opstår. Derfor er der også mange, der arbejder bevidst med dialogisk undervisning. Men hvad skal der til for at fremme en ægte dialog – og dermed det samspil, der giver læringen de bedste vilkår?

Dato: 29.11.2022 - Forfatter: Astrid Danielsen og Celine Ferot

Helt basalt – hvad betyder dialog?

Dialog er et positivt ladet ord for de fleste mennesker, og betyder ‘’gennem ordet’’. Det er nemlig gennemt ordet, vi møder hinanden, skaber ny mening og forståelse. Dialog handler derfor ikke kun om at tale, men også om at lytte. Derudover handler dialog om at bruge hinanden til refleksioner, om sammen at skabe nye erkendelse og om at engagere sig i at forstå, hvad de mennesker, vi skal samarbejde med, tænker og mener.

Læring

Læring er ikke noget, man modtager, men noget man bidrager til – læring sker altså i samspillet med andre. Ægte dialog er derfor ikke lig med samtale, men derimod et optag af det, ‘’den anden siger’’.

IRE – en traditionel dialogisk undervisningsform

Dialogisk undervisning er ikke et nyt fænomen. Mange lærere tilkendegiver også, at de bevidst arbejder dialogisk i klasserummet, at de lytter til eleverne og inddrager deres bidrag i samtalerne. Alligevel viser flere studier dog, at den traditionelle dialogiske undervisningsform IRE:

  • Initiativ fra læreren
  • Respons fra elev
  • Evaluering af elevens svar

Stadig er den mest fremherskende tilgang til dialogen.

Olga Dysthe – 3 centrale elementer indenfor dialogisk undervisning

I en nordisk pædagogisk kontekst har Olga Dysthe i mange år været den mest indflydelsesrige teoretiker og forsker inden for dialogens betydning i klasserummet. Dysthe beskriver her 3 elementer som centrale for, at vi i klasserummet kan tale om en ægte dialog, hvor alle stemmer kan blive hørt:

  • Autentiske spørgsmål – Åbne spørgsmål, hvor der ikke efterspørges et bestemt svar
  • Optag – Elevsvar bruges efterfølgende i dialogen
  • Høj værdisætning – Alle svar er legitime og kan som udgangspunkt bruges i dialogen

Dialogisk undervisning er altså ikke en metode, men en generisk tilgang til undervisning. Det kræver et trygt læringsrum, hvor elever oplever, at deres bidrag bliver inddraget og værdisat. I et trygt læringsrum kender vi til hensigten med dialogen, fejl er tilladt og bruges. Yderligere er der plads til og brug for alles stemmer (flerstemmighed), og vigtigst: Vi lytter til hinanden.

Dem, der taler sammen – lærer sammen

At få gang i den dialogiske praksis fordrer en fokuseret, systematisk og nysgerrig tilgang til at udvikle dialogisk kompetence. Det kræver altså en dialogisk bevågenhed at få øje på udviklingsområder for dialogen, og det kræver systematik, hvis vi ønsker en ægte dialog med flere stemmer i spil. Dialog sker ikke altid af sig selv, men skal struktureres og rammesættes. I lærerteamet kræver det nysgerrighed på egen praksis, og du kan f.eks. stille dig selv følgende spørgsmål:

  1. Hvad gør jeg?
  2. Hvor er der åbninger for mere dialog?

Det kræver en dialogisk kultur og optagethed hele tiden at være på jagt efter de gode muligheder for dialog.

Dialog på elevniveau

Ønsker vi dialog, skal eleverne have tid til at tænke sig om og tid til at byde ind i dialogen – de skal have taletid. En ægte dialog på elevniveau kræver strukturering og organisering og er noget, der kræver øvelse gennem taletid og talemod. Når eleverne byder ind, skal de opleve, at deres inputs bliver brugt i dialogen og dermed anerkendt. Det er nemlig med til at give dem talemod. Den ægte dialog kan styrke elevernes relationer, trivsel og dannelse til fællesskab. Dernæst styrker den ægte dialog også elevernes læring gennem en dialogbaseret feedback.  

Det er dog ikke en selvfølge, at der opstår ægte dialoger i klasserummet. Det fordrer, at vi arbejder på at skabe rummet til flerstemmigheden.

Fra jeg til vi

Et flerstemmigt klasserum med ægte dialog understøtter en kultur, hvor eleverne får mulighed for at bruge dialogen til at give og modtage feedback. Dette, ved vi, er centralt for deres læringsproces.

Gennem dialogen skaber vi en tydelighed og fælles forståelse for, hvad vi sammen lærer og hvorfor. Jeg bliver til Vi i et lærende fælleskab.

CFU understøtter arbejdet med den dialogiske praksis

Center for Undervisningsmidler udbyder forløb og kurser, der understøtter arbejdet med den ægte dialog – både på skole- og lærer/team- og elevniveau. Der arbejdes med bud på, hvordan i kan tænke og strukturere den ægte dialog i praksis, både i klasserummet og i det professionelle læringsfælleskab på lærerniveau.

Læs mere her

Dialogisk undervisining i praksis her.

Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag