3 gode råd til at komme godt i gang med dit studie

Lige om lidt træder du ind ad dørerne til UCL, og vi glæder os til at byde dig velkommen.

For en del af vores studerende er det længe siden, de sidst har 'gået i skole'. Derfor har vi talt med tidligere studerende og undervisere om, hvad du selv kan gøre for at få en god studietid. Det er der kommet tre gode råd ud af. 

Dato: 02.11.2023

1. Afstem forventninger

Det tager tid at studere. Ikke bare når du er til undervisningen, men også når der skal læses, laves praksisafprøvninger, mødes med studiegruppen eller skrives eksamensopgave. Derfor er det en god ide, at du forud for studiet afstemmer forventninger om tid med dig selv, din familie og din arbejdsplads.  

En måde at gøre det på er ved at lave en trepartsaftale mellem dig selv, din familie og din arbejdsplads. Her laves der klare aftaler om f.eks. tidsforbrug, ambitioner og forventninger. Det er vigtigt at huske, at det ikke kun er dine omgivelser, der afstemmer med dig. Du skal også være tydelig på, hvad du har brug for. Det kan f.eks. være sparringsmøder med din leder eller en weekend til koncentreret at skrive eksamensopgave.    

2. Find ud af, hvordan du lærer bedst

Vi lærer alle sammen på forskellige måder. Ved at være bevidst om, hvordan du lærer bedst, giver du dig selv de bedste forudsætninger for at få mest muligt ud af din tid og din indsats.   

Lærer du f.eks. bedst  

  • Ved at lytte eller ved at læse?  
  • Når du arbejder selvstændigt eller i grupper?  
  • Om morgenen eller om eftermiddagen?  

Du kan reflektere over ovenstående spørgsmål eller tage onlinemodulet Studieteknik og metode forud for studiestart. Her lærer du blandt andet noget om, hvordan du læser og forbereder dig, samt hvordan du rent praktisk gør dig klar til at starte studie. 

Studieteknik og metode

3. Dan relationer og indgå i netværk   

I undervisningen kommer du til at møde medstuderende, som du både har faglighed og studiet til fælles med. I netværk, studie- og sparringsgrupper har I mulighed for at tappe ind i jeres fælles viden og hjælpe hinanden. Både i forhold til studieaktiviteterne, men også i forhold til de udfordringer I møder i jeres daglige arbejde.   

Men du må ikke glemme din underviser. Ved tidligt i forløbet at række ud til din underviser, så I sammen kan forventningsafstemme, er du med til at skabe et trygt læringsrum, og det er en af de bedste forudsætninger for læring. Din underviser har en opgave i at vejlede dig undervejs, og det kan du med fordel benytte – også op mod aflevering og eksamen. Ligesom din underviser kan vejlede dig i valg af efterfølgende moduler.