Strategisk kompetenceudvikling hos Lemvigh-Müller

Hos virksomheden Lemvigh-Müller i Odense har man en klar strategi for kompetenceudvikling af medarbejderne – derfor har de 2 gange om året besøg af en studie- og karrierevejleder, som laver individuel kompetenceafklaring af de medarbejdere, som ønsker det.

Dato: 13.11.2023

Når vi hos UCL laver målrettet kompetenceafklaring af medarbejdere, tager vi udgangspunkt i virksomhedens behov. Derfor har vi forud for selve afklaringsmøderne afholdt møder med ledelsen, hvor virksomhedens behov er blevet afdækket.

Hos Lemvigh-Müller i Odense er medbestemmelse et centralt ord, og ledelsen står klar til at bakke op om de medarbejdere, der måtte ønske kompetenceudvikling.

”Når en medarbejder tager en uddannelse, så afleverer de et aftryk tilbage til virksomheden. Det er ikke os, der siger til folk, hvad vi synes, de skal læse. I stedet for at vi bestemmer, hvilke farver legoklodser, vi vil lege med, så fokuserer vi i stedet på de farver, vi får", siger Karsten Oest Jacobsen, Warehouse Manager, Odense. 

Lemvigh-Müller tror på, at den individuelle kompetenceudvikling i sidste ende gavner virksomheden, fordi medarbejdere, der føler sig set, hørt og prioriteret, er mere tilbøjelige til at yde en større indsats.

Mange veje til Rom

Mange medarbejdere er tilbageholdende med at tage efter- eller videreuddannelse. Ofte har man som medarbejder en opfattelse af, at det er for svært og kræver for meget. Det kan en individuel samtale løsne op for. Der er mange veje til Rom.

Hos UCL tilbyder vi udover den fysiske individuelle samtale også Realkompetencevurdering (RKV). En RKV tager udgangspunkt i de kompetencer, som medarbejderen har opnået uden for det formelle uddannelsessystem igennem f.eks. kurser, arbejdserfaring og fritidsaktiviteter. Det betyder, at de kan få vurderet deres kompetencer i forhold til at komme ind på en uddannelse, få bevis for et eller flere fag eller moduler eller få bevis for kompetencer, der svarer til en hel uddannelse.

Det giver både dem og virksomheden mulighed for at skyde genvej gennem uddannelsessystemet og sparer både tid og penge.

Skal vi komme til jer?

Vil I ligesom Lemvigh-Müller tilbyde jeres medarbejdere individuel kompetenceafklaring på arbejdspladsen? Så kontakt Jon Bloch Skipper på jbsk@ucl.dk eller telefon 20 25 36 28.