Studiejobbet, der gav mere end bare en løncheck

Der er mange gode grunde til at få et studiejob udover lønnen. Det giver dig mulighed for at opbygge et netværk, få relevant erhvervserfaring og lære nye færdigheder, ja nogle gange leder det faktisk til et job.   

Læs her, hvordan tre tidligere studentermedhjælpere bruger de erfaringer, de har fået hos Kompetence- og Organisationsudvikling ved UCL.

Dato: 18.01.2024 - Forfatter: Anne-Kathrine Brorsen Michelsen 

Camilla Andersen, Uddannelseskonsulent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, tidligere studentermedhjælper og praktikant ved Kompetence- og Organisationsudvikling ved UCL 

Mit studiejob hos Kompetence- og Organisationsudvikling gav mig mulighed for at opbygge et stort fagligt netværk i organisationen. Det ledte først til en projektansættelse og siden en fastansættelse.  

Mens jeg var studerende, var studiejobbet en mulighed for at teste den teori, jeg lærte på studiet i praksis.  

En gang spurgte min underviser, om vi følte os klar til at gå ud og tage et job efter specialet. Her var det tydeligt, at jeg og de medstuderende, som også havde et relevant studiejob, følte os langt mere klar, end de af mine medstuderende, som ikke havde haft mulighed for at opbygge erhvervserfaring.  

 

Karen Christensen, Marketing and communication manager, EA-connect, tidligere studentermedhjælper ved Kompetence- og Organisationsudvikling ved UCL.  

Jeg startede som korrekturlæser, men der gik ikke længe, før jeg fik flere ansvarsområder. 

Jobbet ved UCL gav mig mulighed for at bruge teori i praksis. Vores leder opfordrede os til at komme med al den input og kritik, vi havde. Alle ideer var velkomne, og det var okay at pointere fejl også selvom de kom fra chefen selv.  

Den læring er noget, jeg i høj grad bruger i mit arbejde i dag, hvor jeg sidder som eneste med kommunikationsbaggrund. Her er det vigtigt at turde give sin ærlige kritik. Og stole på at den er god nok.  

At læse på universitetet kan til tider virke "virkelighedsfjernt". Men på mit studiejob fik jeg en smagsprøve på livet efter studiet, og blev gjort klar til arbejdsmarkedet.

 

Sofie Rothmann, Studieadministrativ medarbejder, Syddansk Universitet, tidligere studentermedhjælper ved Kompetence- og Organisationsudvikling og Center For Undervisningsmidler samt praktikant hos Kommunikation og Markedsføring ved UCL

At have et studierelevant job ved siden af mit studie er en af de bedste uddannelsesmæssige beslutninger, jeg har taget.

Mit job ved UCL gav mig god mulighed for at afprøve teori fra undervisningen på konkrete kommunikationsopgaver og få feedback fra erfarne kollegaer. Det gjorde mig både klogere på, hvordan jeg anvender mine kompetencer i forskellige arbejdsopgaver og på, hvordan mit fremtidige arbejdsliv kunne se ud.

Da jeg efter studiet fik job hos en uddannelsesinstitution, lagde min arbejdsgiver vægt på min erfaring fra arbejdsmarkedet og forståelse for denne type arbejdspladser.