Har du overvejet at ansætte en robot?

Robotter er ikke kun noget, der indgår i en produktionsvirksomhed, men findes i mange størrelser og former. En af dem er softwarerobotten. Den kan hjælpe med simple administrative opgaver og derved frigive tid til, at medarbejderne kan varetage mere værdiskabende opgaver.

Dato: 31.01.2020 - Forfatter: Hjalte Andersen

Softwarerobotten kan blive en udbytterig ansættelse i din virksomhed

Robotten kan nemlig overtage mange af de administrative rutineopgaver, så dine medarbejdere får mulighed for at bruge deres fulde potentiale på andre opgaver i hverdagen.

Forestil dig, at kategorisering og beregning af lønsedler vil blive gjort helt automatisk med en softwarerobot. Det vil give et enormt overskud hos dine medarbejdere, der så kan bruge tiden på mere komplekse opgaver.

Robotterne kommer – frygt for fyring?

De har faktisk været undervejs i mange år efterhånden, men selvom der skyder virksomheder op med et væld af forskellige robotløsninger, så mangler din virksomhed at kunne håndtere den nye, usynlige kollega.

I dette tilfælde er kollegaen usynlig, da den gemmer sig i computerne. Ikke desto mindre kan softwarerobotten i den grad ændre rammerne for arbejdet iblandt de menneskelige kollegaer.

Virksomhedens medarbejdere skal være klar til denne ændring og lære, hvilke opgaver den usynlige robot kan udføre. Jobbet bliver ikke udfordret af softwarerobotten, det bliver kun mere betydningsfuldt for virksomheden. Det er nemlig de administrative medarbejdere i din virksomhed, der skal lære at håndtere og implementere den nye softwarekollega.

Hvis virksomheden skal kunne håndtere denne nye kollega, så skal de nuværende medarbejdere lære at samarbejde med den. UCL har derfor oprettet en uddannelse, som skal opkvalificere medarbejderne til det.

Hvad er RPA?

Robotic Automation Software (RPA) er et system, der kan hjælpe med at automatisere de manuelle administrative rutineopgaver.

Hvad byder en uddannelse inden for RPA på?

Du bygger oven på din erfaring inden for fx økonomi og administration og lærer at automatisere administrative processer.

Ny teknologi kræver nye måder at arbejde på. Det skal medarbejderne være i stand til at håndtere for maksimal udnyttelse af virksomhedens ressourcer.

Robotteknologi bidrager til øget vækst, produktivitet og værdiskabelse som et direkte afkast af den tid medarbejderne får til at udføre andre værdiskabende opgaver.
MEN – det kræver de rette kompetencer hos medarbejderne, for at det skal lykkes.

Du kan arbejde og opgradere dine kompetencer samtidig – det kræver heller ingen it-faglig eller teknisk uddannelse at deltage.

Du får en grundlæggende forståelse af RPA-teknologi, procesoptimering, ift. hvilke områder af virksomheden, der kan automatiseres, hvordan medarbejderen samarbejder med robotten, samt en forståelse for simpel programmering.

Hvorfor denne uddannelse netop nu?

Med en spirende efterspørgsel fra virksomheder og deres medarbejdere er det nødvendigt at gøre noget ved det tomrum, der eksisterer i opkvalificeringen på det teknologiske område.

Uddannelsen er nødvendig, for at virksomhedernes administrative medarbejdere besidder en grundlæggende forståelse for den nye teknologi. Den optimale situation er, at medarbejderen er rustet til at se fordele i de nye måder at arbejde og samarbejde på. Derfor lægger uddannelsen også vægt på kommunikation og samarbejde – det vil give den rette forudsætning for at kunne justere sit job til de nye omstændigheder.

Med uddannelsen ønskes det også, på et generelt plan, at sætte fokus på softwarerobotter og skabe en ny dagsorden, hvor de indtænkes hos virksomhederne. Det muliggøres ved opkvalificering af medarbejderne på denne uddannelse.

Det manglende link mellem robotudvikleren og markedet

Hvis der zoomes ind på erhvervslivet, så har det været voldsomt præget af robotvirksomhederne. Fokus har været på udviklingen af robotteknologier – nu skal virksomhederne lære at bruge teknologien.

Mange virksomheder finder de nye teknologiske muligheder i robotterne interessante. Dog mangles der at blive bygget en bro imellem fx softwarerobotterne og medarbejderne i virksomhederne. Det er her, at den nye uddannelse inden for RPA skal være en vigtig spiller.

Softwarerobotteknologien og virksomhederne skal forenes, og det bliver den administrative medarbejder, der skal muliggøre dette via en opkvalificering på området. Så hvis din virksomhed skal være på forkant med udviklingen, og sikre kvalificerede og værdiskabende medarbejdere, står UCL klar til at vise vejen, og sørge for den rette opkvalificering.

Kontakt UCL, så tager vi en snak om, hvordan du og dine medarbejdere kan få et lærerigt forløb, der passer ind i jeres hverdag.

Er indholdet brugbart?