E-learning-element styrker det samlede kursus markant

En stor stigning i antallet af børn med behov for specialiserede skoletilbud fik Esbjerg Kommune til at sætte gang i kompetenceudviklingsforløbet ”Målrettede inkluderende læringsmiljøer” for alle kommunens skoleledere, pædagogiske ledere, lærere, pædagoger og MIL-koordinatorer. 

Dato: 09.03.2021

En del af UCL’s forløb består af e-learning-elementer, som får ros fra alle kursusdeltagere.

Bo Meldgaard, skolechef, Esbjerg Kommune:

”For os er det vigtigt, at forløbet tager udgangspunkt i en teoretisk tilgang. Vi ønskede, at kompetenceudviklingen skulle bygge på forskning og faglig evidens, og det er lykkedes med det materiale, som UCL har brugt – specielt i deres e-learning-elementer, der fungerer som forberedelse til de enkelte kursusgange.”

”I en travl skoledag er det væsentligt, at lærerne kan passe det ind, når det passer, og det kan de med e-learning-elementet. Det er nemt tilgængeligt, og det er en måde at formidle på, som har vundet rigtig godt gehør, og som fungerer rigtig godt for kursisterne i forhold til at forberede sig.”

”Det har fungeret rigtig godt, og det har styrket det samlede kursus, at UCL på den måde har brugt de digitale muligheder i undervisningen. Blandt andet har det været rigtig positivt, at kommunens udvalgsformand undervejs har kunne sende små videoer til alle kursisterne, hvor de for eksempel præsenterer tankerne bag hele forløbet.”

Anita Kallesøe, skoleleder, Vadehavsskolen:

”UCL har haft en ambitiøs tilgang til forløbet, og det er virkelig godt tilrettelagt med nogle særdeles kompetente og dygtige undervisere.”

”Ud fra det, vi ved om læring, så er det den helt rigtige måde, som UCL har planlagt forløbet. Der er noget forberedelse med e-learning inden de enkelte kursusgange, der er selve kursusgangene, og så ligger der noget, der skal laves mellem de enkelte kursusgange. Det fungerer virkelig godt.”

”E-learning er et rigtig godt element i sådan et kompetenceudviklingsforløb, men det kræver også, at den enkelte skoleledelse motiverer sine medarbejdere. Gør de det, bliver det særdeles frugtbart for det samlede resultat.”

Maiken Støjer, MIL-koordinator, Urbanskolen:

”Foreløbig har det fungeret rigtig godt. Jeg synes, det er meget positivt, at vi får noget digitalt materiale, som vi skal forberede, inden vi rent fysisk mødes. Det giver noget commitment, og det gør også de fysiske undervisningsgange mere effektive.”

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Er indholdet brugbart?