Når et hverdagssystem møder et velfærdssystem

Når vores kære bliver syge, har eller får en funktionsnedsættelse eller lignende, bliver den pårørende også ramt på forskellige måder. Lige præcis derfor tilbyder UCL kompetenceudvikling til jer, der dagligt samarbejder med pårørende.

Dato: 28.08.2023 - Forfatter: Anna Sejer Nielsen

Når en borger bliver syg, har eller får en medfødt funktionsnedsættelse, rammes de pårørende også i større eller mindre grad. De pårørende er altså ikke nogle, som bare følger med. Det er vigtigt både at tage hensyn til de pårørende såvel som den syge borger – men det kan være svært.

Anna Sejer Nielsen underviser blandt andet i Pårørende- og netværkssamarbejde. Derudover underviser hun på Socialrådgiveruddannelsen, og er uddannet psykolog og sygeplejerske. Hun har stødt på pårørende i mange forskellige sammenhænge, og giver dig her 3 gode råd til arbejdet med pårørende.

1. Se de pårørende som en vigtig ressource og samarbejdspartner

De pårørende både rummer, følger med og støtter borgeren igennem sygdomsforløb og traumer. Sygdom forandrer i mange tilfælde borgeren, og man kan ikke vende tilbage til livet, som det før var kendt. Det kan være svært at affinde sig med, både for den ramte borger, men især også for de pårørende. For det er oftest de pårørende, der kan huske, hvordan den ramte borger var, før sygdommen langsomt overtog. De pårørende er altså ofte dem, som kan være med til at skabe sammenhæng. Som professionel er det vigtigt at se de pårørende som en ressource i det fælles arbejde med at understøtte den ramte borgers livskvalitet, for I vil begge to borgeren det bedste. 

2. Hav øje for, at de pårørende også er ramt

Som professionel skal du huske at spørge ind til de pårørende, for de rammes også, og får ofte ikke sat ord på, hvordan også de er ramt. De pårørende vil i lang tid befinde sig i en overlevelsestilstand, og tilsidesætter igennem lange perioder egne behov, hvorefter de kan blive ramt af stress.

3. Vær opmærksom på, at de pårørende repræsenterer hverdagssystemet

De pårørende har en relation til borgeren, der bunder i kærlighed (hverdagssystemet), hvor din relation til borgeren bunder i faglighed (velfærdssystemet). To systemer med meget forskellige logikker møder hinanden, men med det samme formål; nemlig at understøtte den ramte borgers livskvalitet. Det kan indimellem føre til konflikter, som er vigtige ikke at tage for personligt. Dette kan dog være svært at huske, men viden om håndtering af konflikter kan gøre det nemmere at navigere i dette pres.

Vil du blive endnu bedre til at inddrage pårørende og finde balancen mellem det faglige system og hverdagssystemet? Læs mere om vores diplomuddannelse Pårørende- og netværkssamarbejde.