Den tidlige praktik er en styrke ved bioanalytikeruddannelsen

På bioanalytikeruddannelsen kommer du i praktik første gang på 1. semester. Det er en styrke, mener Mads Allermand, der er glad for, at hans uddannelse har budt på så meget praktik.

Bioanalytikeruddannelsen veksler meget mellem teori og praksis. Du kommer i alt i praktik i 12 måneder. Dit første praktikforløb kommer allerede på 1. semester.

Det er en fordel, mener Mads Allermand. Han fik tidligt i uddannelsen et indblik i livet som bioanalytiker, da han var i praktik i Blodbanken på Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) på OUH.

– Det er hurtigt at blive smidt ud i den virkelige verden. Men det er også spændende at se og prøve, hvordan en bioanalytikers arbejdsdag er, siger Mads Allermand.

– Den første praktik gjorde mig også hurtigt sikker på, at jeg havde truffet det rigtige uddannelsesvalg, siger Mads Allermand.

Den første praktik giver god erfaring

Selvom Mads Allermand følte sig meget grøn i sin første praktik, så gav den ham god erfaring.

– Vi var rundt på hele afdelingen. Vi var med, når nogle patienter skulle have tappet blod. Vi var også med i laboratoriet og se, hvordan man tjekker blodtyper og laver analyser af blodet for at kunne stille diagnoser, siger Mads Allermand.

– Vi fik også lov at lave nogle test selv ved hjælp af et mikroskop. Det var selvfølgelig en udfordring, når man ikke vidste, hvad man skulle gøre. Men vi havde en vejleder tilknyttet på praktikstedet, som kunne hjælpe os, siger Mads Allermand.

Bioanalytikeruddannelsen er dejligt afvekslende

I løbet af sin uddannelse vendte Mads Allermand tilbage til et nyt praktikophold på KIA. Han har bl.a. også været i praktik på et stort laboratorium på OUH hos Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

– Jeg synes, uddannelsen er dejligt afvekslende. Samtidig tror jeg, at de mange praktikophold ruster mig til at blive en bedre bioanalytiker, siger Mads Allermand.

– Der er mange arbejdsgange, man skal kunne håndtere som bioanalytiker. Det bliver man stærkere til ved at være i praktik. Praktikken giver også en indsigt i, hvordan man kommunikere på et sygehus. Det kan være svært at få den indsigt, hvis du kun sidder på skolebænken.

– Det er bare nemmere at forstå teorien, når du selv har været med i proceduren i praksis, siger Mads Allermand.