Daniel gjorde en forskel for tusindvis af mennesker i sin praktik

10 millioner analysesvar bliver der årligt leveret fra afdelingen Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH, hvor bioanalytikerstuderende Daniel Sørensen har været i praktik i næsten 5 måneder.

Prøver fra 100 mennesker eller flere kom hver dag gennem bioanalytikerstuderende Daniel Sørensens hænder.

Sådan var hverdagen i de 5 måneder, han var i praktik på afdelingen Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) på OUH.

- Jeg har altid været fascineret af, hvordan mennesker fungerer indeni. Og så vil jeg gerne hjælpe mennesker. Det gjorde jeg hver gang, jeg havde fat i en prøve. Min praktik har givet mig indblik i, at jeg som bioanalytiker både kan nørde helt igennem og gøre en forskel for andre mennesker, siger Daniel.

Ansvaret stiger dag for dag i løbet af praktikken

Ca. 10 millioner analysesvar bliver hvert år afgivet fra KBF på OUH til sygehusafdelinger og praktiserende læger. Det gør afdelingen til en af landets største laboratorieafdelinger.

Svarene kan handle om alt fra mistanke om græsallergi eller coronavirus til test af, hvordan medicinen virker hos patienter med diabetes, stofskifteproblemer, problemer med hjertet eller andre organer.

- Der er et hav af analyseprincipper afhængig af, hvad man tester for. Jeg har en følelse af, at jeg har fået lov at stå med hele showet de steder i afdelingen, jeg har fået lov at være, siger Daniel.

- Jeg har taget prøver. Og jeg har pipetteret blod og andet prøvemateriale i reagensglas, og bagefter blandet med reagens afhængigt af, hvad vi undersøgte for, siger han.

Meget af analysearbejdet er automatiseret. Så når reagensglassene med prøve- og reagensmateriale er gjort klar, bliver de sat i store apparaturer, der foretager analyser af blod og andre væsker.

- Det har også været spændende at arbejde med de store analyseapparater, så man oplever hele processen fra start til slut, siger Daniel.

Praktikken var fuld af laboratoriearbejde og patientkontakt

Udover laboratoriearbejdet har praktikken også budt på daglig patientkontakt.

- Hver morgen var jeg med en uddannet bioanalytiker på morgenrunde på hospitalets sengeafdeling og hjerteafdeling. I løbet af et par timer havde vi 15-20 patienter, siger Daniel.

- Vi tog blodprøver og EKG’ere, som man bruger til at måle hjertets rytme med, når man fx vil undersøge for blodprop eller om en medicinsk behandling af en hjertesygdom virker, siger han.

I starten var Daniel med den uddannede bioanalytiker inde på stuen hos patienten. Men efterhånden fik han mere og mere ansvar, og da han følte sig klar til det, fik han lov til selv at tage blodprøverne.

- Jeg har det rigtig fint med at få sat ansigt på patienten. Det giver en tilfredsstillelse for mig at møde dem, jeg hjælper, siger Daniel og fremhæver, at man kan gå mange veje som bioanalytiker.

- Det er fedt, at man som bioanalytiker kan vælge retning i forhold til, om man gerne vil have en del patientkontakt, som jeg har haft i praktikken, eller man mere er til rent laboratoriearbejde, siger han.