Line og Maria var med til at styrke patientoplevelsen på OUH gennem studie i deres praktik

Hvordan kan man styrke arbejdsmiljøet og patientoplevelsen på Odense Universitetshospital? Det fik de to ergoterapeutstuderende Maria og Line et godt indblik i, da de var i praktik i 6 uger på OUH.

Hvordan sikrer man patienter en bedre oplevelse, når de kommer på hospitalet?

Det var bare en af de spændende ting, Line Larsen og Maria Pedersen fik lov at arbejde med i 6 ugers praktik hos Odense Universitetshospitals Fælles Akutmodtagelse.

- Vi var med til at undersøge omgivelsernes betydning for patienters oplevelse af mødet med den Fælles Akutmodtagelse på OUH, siger de to ergoterapeutstuderende Line og Maria.

I forbindelse med praktikken gennemførte de to studerende et ministudie. Det handlede om, hvilken indflydelse kunst i form af naturfotografier kan have på patienters oplevelse af at være indlagt.

- Vores interview viste, at billederne gav patienterne en mulighed for at drømme sig væk og fokusere på noget andet end deres smerter og den utrygge situation, de var havnet i. Vi observerede glæde, smil og latter, når vi ud fra snakken om de neutrale naturbilleder fandt ind til positive emner fra patienternes hverdag, siger de to studerende.

Deres studie skal nu være med til at inspirere OUH til videre undersøgelser af kunstens rolle i den daglige patientbehandling.

Spændende at være i praktik på Fyns største arbejdsplads

OUH er Fyns største arbejdsplads med flere tusinde sundhedsmedarbejdere, kontorfolk og service- og rengøringsassistenter. Derfor er der mange og vidt forskellige indsatser for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne.

- I praktikken fik vi på 6 uger et kort og indgående indblik i, hvad arbejdet som arbejdsmiljøkoordinator på OUH indebærer, siger Maria.

- Vi deltog i mange møder, supervisioner og kurser. Emnerne var alt fra arbejdsstillinger og afholdelse af en motionsdag til fokus på deeskalering, som handler om, hvordan man håndterer, når patienter bliver ophidsede, vrede og kede af det, siger hun.

De to studerende fik også en udfordring i forhold til, hvordan man kan mindske stikskader og opnå sikker håndtering af kanyler.

- Vi endte med at producere en instruktionsvideo, som er blevet til en fast del af det, som de ansatte årligt skal orientere sig i. Vi var også med til at kigge på omgivelserne på FAM og se på, hvad man med fordel kan forny eller ændre, så det understøtter sikker håndtering af kanyler, siger Line.

Line vil arbejde med demente borgere og Maria med børn

Praktikken på OUH var den sidste af i alt 5 praktikforløb for Line og Maria i løbet af deres uddannelse til ergoterapeut. Praktikkerne har åbnet deres øjne for den store forskel ergoterapeuter kan gøre.

Og de to studiekammerater vil gå i vidt forskellige retninger.

- Jeg vil gerne arbejde med børn. En stor del af de danske børn i 0. klasse starter deres skoleliv med sanseintegrationsvanskeligheder. Jeg vil rigtig gerne arbejde med at optimere børns indlæring ved at styrke deres sanseintegration, siger Maria.

Line drømmer om at arbejde med demente borgere.

- Det er en målgruppe som bliver mere og mere udbredt i Danmark. Mange er ensomme og har depressioner. Jeg vil gerne være med til at gøre hverdagen mere positiv og meningsfuld, siger Line, der mener ergoterapeuter kan skabe stor værdi.

- Det vi gør som ergoterapeuter er at se det hele menneske. Vi skaber en aktivitetsbalance og får livskvalitet og noget meningsfuldt ind i deres hverdag, siger Line.