Nina håndterer prøver af alt fra coronavirus til urinvejsinfektion

Bioanalytikerstuderende Nina Reindel er i praktik på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH, der dagligt tester hundredvis af prøver for alt fra coronavirus til urinvejsinfektion og sårinfektioner.

23-årige Nina Reindel har sin daglige gang på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, der de seneste uger har haft en væsentlig rolle i kampen for at opspore og inddæmme coronaudbruddet i Danmark.

Egentlig skulle hun have været i praktik på Klinisk Patologisk Afdeling. Men sådan gik det ikke på grund af netop coronaudbruddet.

- Jeg har i forvejen haft studiejob på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling de seneste par år. Derfor sagde jeg også ja, da jeg blev spurgt, om jeg ville skifte praktikplads, fordi der var ekstra brug for mandskab på afdelingen på grund af coronaudbruddet, siger Nina Reindel.

- Jeg varetager forskellige opgaver i prøvemodtagelsen, så de uddannede bioanalytikere får bedre tid til at analysere coronaprøverne.

Flere hundrede coronaprøver analyseres hver dag

Hver dag bliver hundredvis af prøver fra borgere testet for coronavirus på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Nogle dage udføres der endda langt over 1000 test.

- I forhold til test for coronavirus er min opgave at tage imod prøverne, når de kommer ind i afdelingen. Jeg registrerer dem, så man kan spore dem i forhold til hver enkelt patient, siger Nina Reindel.

- Og så gør jeg dem klar til, at uddannede bioanalytikere kan analysere dem, hvilket typisk sker ved hjælp af store maskiner, siger hun.

Det er især i forbindelse med hendes studiejob, at hendes arbejde handler om coronavirus. Praktikforløbet i afdelingen, som er 30 timer om ugen, byder til gengæld også på helt andre opgaver.

- Normalt ville jeg i højere grad følge en uddannet bioanalytiker i praktikken. Men jeg har fået større ansvar, end man normalt får i forbindelse med et praktikophold, siger Nina Reindel.

Afdelingen sender prøvesvar til hele Fyn

På afdelingen undersøger bioanalytikere patientprøver for bakterier, virus, svampe og parasitter. Analyserne bruges til at rådgive hospitalsafdelinger og praktiserende læger på Fyn om diagnostik, forebyggelse og behandling af infektionssygdomme.

- Jeg er med til at klargøre prøver til analyse for bl.a. lungebetændelse, urinvejsinfektion og sårinfektion, siger Nina Reindel.

- Vi får fx podninger eller blodprøver ind. Jeg udsår prøvematerialet på agarplader. På pladerne er der tilsat forskellige vækstmedier afhængig af, hvilken bakterie man vil undersøge prøven for.

- Efter prøven er dyrket, vil en uddannet bioanalytiker efter et døgns tid aflæse pladerne med henblik på at give svar til rekvirenten, som efterfølgende kan behandle patienten.

Jeg kan virkelig se bioanalytikere gør en forskel

Om et halvt års tid er Nina Reindel uddannet bioanalytiker, og hun er glad for den vej, hun har valgt.

- Lige nu er det selvfølgelig ekstra spændende på grund af corona-virus. Man kan virkelig se, at bioanalytikernes arbejde gør en forskel. Men i det hele taget kan jeg rigtig godt lide at arbejde i et laboratorie, som man har gode muligheder for at gøre som bioanalytiker, siger Nina Reindel.