Nina håndterer prøver af alt fra coronavirus til urinvejsinfektion

Bioanalytikerstuderende Nina Reindel var i praktik på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH, der dagligt tester hundredvis af prøver for alt fra coronavirus til urinvejsinfektion og sårinfektioner.

Nina Reindel havde i sin praktik sin daglige gang på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, da afdelingen havde en væsentlig rolle i kampen for at opspore og inddæmme coronaudbruddet i Danmark.

Egentlig skulle hun have været i praktik på Klinisk Patologisk Afdeling. Men sådan gik det ikke på grund af netop coronaudbruddet.

- Jeg havde i forvejen haft studiejob på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling de seneste par år. Derfor sagde jeg også ja, da jeg blev spurgt, om jeg ville skifte praktikplads, fordi der var ekstra brug for mandskab på afdelingen på grund af coronaudbruddet, siger Nina Reindel.

- Jeg varetog forskellige opgaver i prøvemodtagelsen, så de uddannede bioanalytikere fik bedre tid til at analysere coronaprøverne.

Flere hundrede coronaprøver analyseres hver dag

Hver dag bliver hundredvis af prøver fra borgere testet for coronavirus på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Nogle dage udføres der endda langt over 1000 test.

- I forhold til test for coronavirus var min opgave at tage imod prøverne, når de kom ind i afdelingen. Jeg registrerede dem, så man kunne spore dem i forhold til hver enkelt patient, siger Nina Reindel.

- Og så gjode jeg dem klar til, at uddannede bioanalytikere kunne analysere dem, hvilket typisk skete ved hjælp af store maskiner, siger hun.

Det var især i forbindelse med hendes studiejob, at hendes arbejde handlede om coronavirus. Praktikforløbet i afdelingen, som var 30 timer om ugen, bød til gengæld også på helt andre opgaver.

- Normalt ville jeg i højere grad følge en uddannet bioanalytiker i praktikken. Men jeg fik større ansvar, end man normalt får i forbindelse med et praktikophold, siger Nina Reindel.

Afdelingen sender prøvesvar til hele Fyn

På afdelingen undersøger bioanalytikere patientprøver for bakterier, virus, svampe og parasitter. Analyserne bruges til at rådgive hospitalsafdelinger og praktiserende læger på Fyn om diagnostik, forebyggelse og behandling af infektionssygdomme.

- Jeg var med til at klargøre prøver til analyse for bl.a. lungebetændelse, urinvejsinfektion og sårinfektion, siger Nina Reindel.

- Vi fik fx podninger eller blodprøver ind. Jeg udsåede prøvematerialet på agarplader. På pladerne var der tilsat forskellige vækstmedier afhængig af, hvilken bakterie man ville undersøge prøven for.

- Efter prøven var dyrket, ville en uddannet bioanalytiker efter et døgns tid aflæse pladerne med henblik på at give svar til rekvirenten, som efterfølgende kan behandle patienten.

Jeg kan virkelig se bioanalytikere gør en forskel

Nina Reindel er glad for, at hun har bioanalytikervejen.

- Det var selvfølgelig ekstra spændende i praktikken på grund af corona-virus. Man kan virkelig se, at bioanalytikernes arbejde gør en forskel. Men i det hele taget kan jeg rigtig godt lide at arbejde i et laboratorie, som man har gode muligheder for at gøre som bioanalytiker, siger Nina Reindel.