Praktikken bød hver dag på 15-20 patienter og laboratoriearbejde

Trines praktik i en lægeklinik gik så godt, at hun efterfølgende fik et vikariat i klinikken. I praktikken nåede hun både at tage prøver, have konsultationer med patienter og analysere prøver.

Måling af blodtryk, blodprøvetagning, hjertekardiogrammer og samtaler med patienter om kost og motion.

Sådan så de første timer af Trine Tinggaards praktikdage ofte ud, da hun var i praktik i Morud Lægeklinik.

Herefter gik Trine i laboratoriet og analyserede prøver. Og om eftermiddagen var hun jævnligt på hjemmebesøg for at tage prøver hos patienter, der ikke selv kunne komme ind i klinikken.

- Praktikken har givet et godt indblik i forskellige typer af patienter. Jeg er kommet tættere på dem, end man gør på et sygehus, hvor bioanalytikere ellers typisk arbejder, siger Trine Tinggaard.

- Især hjemmebesøgene kunne være intense. Nogle gange sad der 3 pårørende rundt om mig, når jeg tog en blodprøve. Og hvis jeg havde brug for hjælp, havde jeg ikke lige en kollega at tage fat i, som man har i en lægeklinik eller på et sygehus. Det har lært mig at stole på mig selv og blive mere selvstændig, siger hun.

Trine var med til at kontrollere medicineffekt

I løbet af en dag nåede Trine som regel at se 15-20 patienter. Mange af dem til forundersøgelser.

- Jeg tog prøver på patienter i forskellige forløb med medicinsk behandling, hvor de er inde en gang om ugen eller hver 14. dag i en periode for at finde den rigtige dosis, siger Trine.

- Det kunne for eksempel være patienter, der havde haft en blodprop. I forhold til dem var jeg med til at kontrollere, om patienterne fik den rette dosis blodfortyndende medicin.

- Jeg tog også prøver og analyserede dem for infektionstal og leukocytter. Ved leukocyttælling tjekker man for antallet og fordelingen af hvide blodlegemer. De prøver jeg tog kunne give en indikation af, om infektionen var viral, bakteriel eller som følge af parasitter. Resultaterne kan hjælpe lægen med at beslutte, hvilken behandling der er bedst for patienten.

- Patienten kom først ind til mig for at få taget en prøve. Mens jeg analyserede prøven i laboratoriet ventede patienten i venteværelset. Når tallene var klar, kom patienten ind til lægen.

- Det har givet mere effektive konsultationer, at jeg og lægen har arbejdet sammen. På den måde har jeg været med til at give patienterne en bedre oplevelse.

Praktikken i en lægepraksis gav ny patientforståelse

Der var ingen bioanalytiker ansat i lægepraksissen, hvor Trine var i praktik. Så ud over at få en masse ansvar, har praktikken også givet mulighed for, at Trine kunne lære fra sig og lære af andre faggrupper.

- Det har virkelig været sundt at se noget andet end et sygehus. Vi var et lille team med 3 læger, 2 sygeplejersker, 2 sekretærer og mig, siger Trine.

- Det giver mere flydende faggrænser og gør det mere naturligt at hjælpe hinanden. Det har været medvirkende til, at jeg har lært at se patienten fra andre faggruppers perspektiv og fået større forståelse for, at de håndterer vedkommende som de gør.

- Ved at komme tættere på patienterne, har jeg fået et større indblik i, hvad der skal ske med patienten, når vi har et svar på de prøver, som kan være med til at underbygge en diagnose.

- Og så har praktikken også givet mig et andet perspektiv i forhold til, hvad man kan som bioanalytiker i det private, hvis jeg skulle få lyst til at prøve det af senere, siger Trine.