Børnehaveklassen

Her finder du bred inspiration til din undervisning i børnehaveklassen. Du bliver guidet i valg af læremidler, vejledning, netværk, aktuelle kurser og konferencer, samt informeret om, hvordan CFU kan hjælpe dig i daglige undervisning.

Hvem er vi?

CFU’s pædagogiske konsulenter har alle viden om nyeste læremidler, faghæfter, undersøgelser og forskningsresultater, samt mange års praksiserfaring fra grundskolen. I vores daglige arbejde lægger vi stor vægt på altid at være tæt på den nyeste udvikling inden for fag og almen/didaktiske områder, så vi kan give dig den rette hjælpe og vejledning. 

Vi kan tilbyde:

 • Faglig og pædagogisk vejledning
 • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning og vejledning ved valg af læremidler
 • Faglig sparring ved afholdelse af teammøder
 • Planlægning af pædagogiske dage, kurser, konferencer eller netværk på CFU eller på jeres skole

Vejledning er gratis på CFU's afdelinger, men vi kommer også gerne ud på skolen både med vejledning og skræddersyede kurser. Skriv til os, så laver vi en aftale.

Se aktuelle nyheder på vores nye Facebook-side for børnehaveklassen: 

‘UCL - Børnehaveklassen i skolen’. 

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning

Fokus på børnehaveklassen

CFU har to samlinger af læremidler:

Informationssamlingen: Læremidlerne i Informationssamlingen kan lånes til egen information, orientering og inspiration.Det kan være til planlægning af din undervisning, eller hvis I team står over for indkøb af nye titler, lærebogssystemer m.m. Læremidlerne bestiller du direkte på Mit CFU, hvorefter de leveres på din skole, eller du kan besøge os på matriklerne i Vejle og Odense og tage læremidler med hjem til gennemsyn.

Udlånssamlingen: Læremidlerne i Udlånssamlingen kan lånes og bruges direkte i undervisningen - sammen med eleverne. Du finder både trykte, digitale og konkrete læremidler, og flere af læremidlerne er beriget med pædagogiske noter, vejledninger og overlays. Samlingen indeholder sprogkufferter, læsekasser med lydrette læsebøger, bøger i klassesæt, e-bøger, TV og Film. Find inspiration til din undervisning i børnehaveklassen i CFU’s huskesedler:

Materialesæt

Film

TV

Du kan som underviser også være medbestemmende i forhold til, hvilke læremidler og materialer vores udlånssamling skal bestå af. Giv dit ønske videre her

Materialeudvalget, som består af eksterne samarbejdspartnere og interne fagkonsulenter afholder to årlige møder, hvor didaktiske og faglige drøftelser danner grundlag for valg af læremidler i CFU’s Udlånssamling.

E-bøger

Børnehaveklassen er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. Aktiviteterne i børnehaveklassen lægger vægt på, at barnet skal opleve skolen som en tryg og stabil ramme for faglig, social læring og udvikling. Undervisningen i børnehaveklassen er tilrettelagt, så eleverne opnår kompetencer inden for seks kompetenceområder og tre obligatoriske emner. Kompetenceområderne er: 

 • Sprog
 • Matematisk opmærksomhed
 • Naturlige fænomener
 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Engagement og fællesskab.

De obligatoriske emner er: 

 • Færdselslære
 • Uddannelse og job
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Læs mere på UVM’s hjemmeside

Vi hjælper dig gerne med at finde frem til ønskede læremidler og anden inspiration til arbejdet med børnehaveklassens læseplan og kompetenceområder. Kontakt os, send en mail, se vores Facebook-side eller søg yderligere inspiration under fanebladet Links til inspiration

Læseplanen beskriver grundlaget for undervisning i faget. Det gør den særligt ved at fortolke forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og bestemmelser for faget i Fælles Mål. 

Læs mere på EMU’s hjemmeside under Børnehaveklassen.

Vi hjælper dig gerne med at finde frem til ønskede læremidler og anden inspiration til arbejdet med danskfagets kompetenceområder. Kontakt os, send en mail, se vores Facebook-side eller søg yderligere inspiration under fanebladet Links til inspiration

 

Facebook

Der er flere muligheder for at følge de nyheder, som CFU’s konsulenter løbende sender ud via Facebook.

Særligt for børnehaveklassen

Særligt for dansk

Den officielle CFU-Facebookside

Netværk for børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger, der underviser i børnehaveklassen. Formålet med netværket er at etablere erfaringsudveksling og idégenering blandt deltagerne, samt at give en opdatering på nyeste viden og forskning indenfor området. Ydermere skabes der et overblik over nyeste læremidler og kursustilbud. 

Hver netværksgang består af:

 • Praksisnære oplæg 
 • Facilitering af videndeling ift. temaer
 • Præsentation af nye læremidler m.m. til børnehaveklassen

 

Møderne holdes i henholdsvis Vejle og Odense som eftermiddagsmøder fra kl. 13:00-16:00 og opslås i UCL’s kursuskatalog og kan findes i kursusportalen her på hjemmesiden.

Søg på ‘Netværk for børnehaveklasseledere’

CFU’s pædagogiske konsulenter er altid interesserede i at gå i dialog med jer om at tilrettelægge kurser og målrette kompetenceudviklingsforløb, så de imødekommer jeres lokale ønsker og behov. 

Vi har eksempelvis gode erfaringer med samarbejde om udvikling af skræddersyede forløb til enkeltskoler og kommuner om:

 • Klasseledelse
 • Sproglig udvikling - i alle fag
 • God skrivedidaktik
 • Nye læremidler til undervisningen i børnehaveklassen
 • Vurdering for læring 

Kontakt konsulenten for området, hvis du er interesseret i at undersøge mulighederne for at få lavet et skræddersyet forløb til jer.

 

De pædagogiske konsulenter arrangerer gratis forberedelsesdage, inspirationsdage, cafémøder og afholder kurser og konferencer inden for fag og pædagogiske temaer f.eks. Børnehaveklassekonferencen. Hold øje med næste arrangement på vores hjemmeside eller i vores kursuskatalog.