Samfundsfag

Her på fagsiden for samfundsfag kan du finde inspiration til din undervisning og se aktuelle læremidler. Desuden kan du se aktuelle kursustilbud og få opdateret information om nyt indenfor faget.

Samfundsfag

Jeg kan tilbyde:

  • Faglig og pædagogisk vejledning
  • Inspiration til din undervisning, årsplanlægning og vejledning ved valg af læremidler
  • Faglig sparring med afholdelse af årgangs- og fagteammøder
  • Planlægning af pædagogiske dage, kurser eller netværk på CFU eller på jeres egen skole
  • Svare på spørgsmål i forhold til prøven i samfundsfag
  • Vejledning er gratis på CFU's afdelinger, men jeg kommer også gerne ud på skolen både med vejledning og skræddersyede kurser. Skriv til mig, så laver vi en aftale.

Se aktuelle nyheder på Facebook-siden: UCL Kulturfag i skolen

 

Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag

Fokus på samfundsfaget

CFU har to samlinger af læremidler:

Informationssamlingen: Læremidlerne i Informationssamlingen kan lånes til egen information, orientering og inspiration. Læremidlerne bestiller du direkte på www.mitcfu.dk, hvorefter de leveres på din skole, eller du kan besøge os på matriklerne i Vejle og Odense og låne læremidler med hjem til gennemsyn.

Udlånssamlingen: Læremidlerne i Udlånssamlingen kan lånes og bruges direkte i undervisningen - sammen med eleverne. Du finder både trykte, digitale og konkrete læremidler, og flere af læremidlerne er beriget med pædagogiske noter, vejledninger og overlays. Til samfundsfaget indeholder samlingen bøger i klassesæt, spil, TV og Film. CFU optager langt de fleste udsendelser, der er relevante for undervisningen, så derfor kan du altid finde inspirerende og brugbare udsendelser til samfundsaktuelle temaer.

Du kan som underviser være medbestemmende i forhold til, hvilke læremidler og materialer vores udlånssamling skal bestå af.  Læs hvordan du kan være medbestemmende her.


Materialeudvalget, som består af eksterne samarbejdspartnere og interne fagkonsulenter afholder to årlige møder, hvor didaktiske og faglige drøftelser danner grundlag for valg af læremidler.

På denne padlet finder du digitale ressourcer til din samfundsfagsundervisning. Gå til padlet. 

Find inspiration til din undervisning på emu.dk. Du kan søge artikler, forløb og aktiviteter frem under de forskellige kompetenceområder. Gå til EMU. 

 

EU i samfundsfagsundervisningen

Det kan være svært at gøre undervisningen i og om EU spændende og nærværende.

En måde er at indtænke spil og rollespil i undervisningen, så eleverne gennem egne oplevelser får indblik i, hvad EU som institution er, hvordan EU fungerer, og hvordan det påvirker vores hverdag og ikke mindst, hvordan vi kan være med til at præge EU. På denne padlet er der en samling af ressourcer, inkl. spil og rollespil, som kan være inspiration til undervisningen. Gå til padlet. 

Ny læseplan

Ministeriet har udgivet nye læseplaner i 2019. Her fremhæves særligt to forhold: Sammenhængen mellem skolens formål, fagenes formål og indholdet i det enkelte fag; og det professionelle råderum i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Det nye faghæfte for samfundsfag.

Har du spørgsmål i forbindelsen med det nye faghæfte, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Har din skole særlige ønsker til et kursus, vil jeg meget gerne være med til at sammensætte det i forhold til jeres behov. Kontakt mig for yderligere oplysninger.