Tysk

Velkommen til Center for Undervisningsmidler i UCLs tyskfaglige side. Siden er for alle, der interesserer sig for tyskfaglige temaer i grundskolen. På fagsiden vil du kunne finde inspiration og information om alt fra konferencer, kurser, analoge og digitale læremidler og meget andet.

Hvad konsulenten kan tilbyde:

 • Faglig og pædagogisk vejledning
 • Inspiration til din tyskundervisning
 • Vejledning i brugen af analoge- og digitale læremidler
 • Faglig sparring - individuelt eller i teams
 • Svare på spørgsmål i forhold til prøven i tysk 

Vejledningen er gratis på CFUs afdelinger

Padlet med inspiration til din fjernundervisning i tysk

Facebook-side med ideer og inspiration "UCL Tysk i skolen"

 

Helle Serup Pædagogisk konsulent i tysk

Mere om tyskfaget

Læseplan og undervisningsvejledning:
Læseplanen beskriver grundlaget for undervisning i faget. Det gør den særligt ved at fortolke forholdet mellem skolens formål, lovens centrale bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse og bestemmelser for faget i Fælles Mål.

Undervisningsvejledningen informerer om de bestemmelser i folkeskoleloven og i Fælles Mål, som drejer sig om undervisning i faget. Den støtter ved at forklare og give eksempler på centrale dele af fagets indhold. Vejledningen giver også inspiration til undervisning i faget ved at beskrive forskellige valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering.

Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og vejledning.

På MitCFU kan du finde nyttige informationer om både analoge og digitale læremidler.

CFU har to samlinger af læremidler:

Informationssamlingen: Læremidlerne i Informationssamlingen kan lånes til egen information, orientering og inspiration. Læremidlerne bestiller du direkte på www.mitcfu.dk, hvorefter de leveres på din skole, eller du kan besøge os på matriklerne i Vejle og Odense og låne læremidler med hjem til gennemsyn.

Udlånssamlingen: Læremidlerne i Udlånssamlingen kan lånes og bruges direkte i tyskundervisningen - sammen med eleverne. Du finder både trykte, digitale og konkrete læremidler, og flere af læremidlerne er beriget med pædagogiske noter, vejledninger og overlays. Til tyskfaget indeholder samlingen bøger i klassesæt, læsekasser, TV og Film. Bestil på www.mitcfu.dk

Du kan som underviser være medbestemmende i forhold til, hvilke læremidler og materialer vores udlånssamling skal bestå af. Læs hvordan du kan være medbestemmende her.

Tysk har sin egen facebook-side "UCL Tysk i skolen", hvor der løbende lægges info om faget, læremidler og lignende. 
Gå til facebook-siden for tysk.

Alt om prøverne (Alt om prøverne i tysk)

Prøvevejledning for tysk (Prøvevejledning til tyskfaget)

Prøvebanken (Find prøverne her)

Elevfolder (Information til eleverne om prøverne i tysk)

CFU er altid interesseret i at gå i dialog med jer om at tilrettelægge kurser og målrettede kompetenceudviklingsforløb, så de imødekommer jeres lokale ønsker og behov. CFU har eksempelvis gode erfaringer med samarbejde om udvikling af skræddersyede forløb til enkeltskoler og kommuner om:

 • Prøverne i tysk
 • Nye læremidler til tysk
 • Funktionel grammatik
 • Sproglig udvikling
 • Tidlig sprogstart
 • IT og medier i tyskfaget
 • Dysleksi i sprogfagene
 • Vurdering for læring i tyskfaget