Styrk trivslen i skolen

Elevernes trivsel er ikke blot fundamentet for det sociale liv og kammeratskab i klassen, men også afgørende for elevernes faglige udbytte.

I skolen er der fokus på at udvikle både elevernes kundskaber og deres egenskaber. Når eleverne udvikler gode personlige karakteregenskaber og gode evner til at indgå i sociale fællesskaber, understøtter det ikke blot den faglige indlæring i skolen, men øger også barnets chancer for succes senere i ungdoms- og voksenlivet. Det handler altså både om at uddanne sig og om at danne sig som menneske. 

Ny udstilling sætter fokus på den gode trivsel i skolen

Med en ny udstilling sætter CFU trivslen i centrum. Udstillingen er tænkt som et åbent hus-arrangement, hvor man kommer og bliver inspireret til arbejdet med at fremme trivsel både i klassen og på skolen – såvel hos den enkelte som i fællesskabet. På udvalgte dage vil der være CFU-konsulenter tilstede (se datoerne nedenfor), som præsenterer og uddyber 6 forskellige emner om trivsel. Der vil være et kort oplæg med fokus på trivsel kl. 15.00 på hver af de nævnte dage, hvorefter der vil være tid til at drøfte aktuelle situationer og udfordringer fra hverdagen. Bibliotekspersonalet vil være behjælpelige med eventuelle udlån.

6 emner som relaterer til trivsel

Udstillingen i CFU’s informationssamling indeholder følgende stationer med hvert sit emne:

  1. Trivsel i fagene: Elevinddragelse, motiverende feedback, FN’s 17 verdensmål
  2. MitCFU: Materialer du kan låne til skolen, eleverne eller til dig selv
  3. Online gratis ressourcer: (links til supplerende materialer)
  4. Adfærd og relationer i klassen: Sammenhæng og relationer i klassen, lærerens relationskompetencer, high and low arousal
  5. Livsduelighed: Mental sundhed, social resiliens og børns karakterstyrker
  6. Forældresamarbejde: Procesorienteret forældresamarbejde, elevstyrede skole-hjem- samtaler, og hvordan arbejder man fx med skolens værdisæt i skolebestyrelsen.

Åbningstider

Udstillingen er åben fra den 30. april til 5. juli i CFU’s almindelige åbningstid.

CFU-konsulenter vil være til stede på følgende dage:

På Center for Undervisningsmidlers afdeling på UCL i Vejle den 30. april, den 13. maj og den 13. juni

På Center for Undervisningsmidlers afdeling på UCL i Odense den 2. maj, den 14. maj og den 20. juni.

Alle dage mellem kl. 14 og 17.

Tilmelding er ikke nødvendigt