Sektorprojekt om holocaust og folkedrab

Projektet har til formål at opkvalificere undervisere med henblik på at fremme undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Info om projektet

Projektets titel:

Opkvalificering af undervisere med henblik på at fremme undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab i grundskolen og på ungdomsuddannelserne

Formål

Formålet med projektet er at udvikle en kapacitetsopbygning i uddannelsessystemet, der først og fremmest skal have karakter af målrettet kompetenceudvikling af undervisere i såvel grundskole som ungdomsuddannelser med henblik på at fremme og kvalificere undervisning om Holocaust og andre folkedrab.

Kompetenceudviklingen er særligt møntet på historielærere/undervisere og har to formål:

 • kompetenceudvikling af professionshøjskole- og universitetsundervisere med henblik på at kunne videreformidle viden om undervisning om Holocaust og andre folkedrab til nuværende og kommende studerende
 • opkvalificering af nuværende undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne

Indhold

Opgaven er stillet og udstukket af Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Projektet er inddelt i tre delopgaver, der skal understøtte undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab: 

 1. Udvikling og afholdelse af kompetenceudviklingsforløb for undervisere i historie på hhv. professionshøjskoler og universiteter.
 2. Udvikling og afholdelse af praksisnære kompetenceudviklingsforløb for undervisere i historie i grundskole og de gymnasiale ungdomsuddannelser med henblik på opkvalificering og efteruddannelse i undervisning om Holocaust og andre folkedrab.
 3. Udarbejdelse af eksemplariske undervisningsforløb og materialepakke til undervisning om Holocaust og andre folkedrab.

Projektet vil fokusere på opkvalificerings- og kompetenceudviklingsaktiviteter, der lægger vægt på inddragelse af underviserne på tværs af uddannelsesniveauer samt på at skabe en netværkskultur, der skal styrke traditionen for at italesætte, drøfte og udveksle erfaringer inden for problemstillinger relateret til undervisning i Holocaust og andre folkedrab.

Netværkstilgangen bliver en integreret del af løsningen på den stillede opgave, og særligt delopgave 1 gennemføres gennem etablering og arbejde i fagligt netværk og ved seminarer på tværs af universiteter og professionshøjskoler. Hermed sikres en varig kapacitetsopbygning på tværs af landets professionshøjskoler og universiteter. Parallelt hermed etablerer netværket i tæt samarbejde med de ansvarlige for delopgaverne 2 og 3 det faglige fundament og udvikler relevante kompetenceudviklingsforløb og undervisningsmaterialer målrettet grundskoler og de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Det gælder for alle delopgaver, at de forholder sig til Fælles Mål (grundskolen) og historiefagenes læreplaner (de gymnasiale ungdomsuddannelser).

 

Målgruppen

-Undervisere i historie på de danske universiteter og professionshøjskoler
-Historieundervisere på de gymnasiale ungdomsuddannelser
-Historielærere i grundskolen

 

Aktiviteter og leverancer i projektperioden

Delopgave 1

 • afholdelse af netværksmøder
 • afholdelse af ét seminar for undervisere fra professionshøjskolen og universiteter.

Seminaret afholdes den 25. oktober 2022. 

Delopgave 2

 • Udvikle og gennemføre kompetenceudviklingsforløb målrettet undervisere i Folkeskolen.

Der vil blive afholdt 9 fysiske og praksisnære heldagskurser for grundskolelærere fordelt på landets professionshøjskoler i perioden 2023 (3) - 2024 (4). Det er et mål at nå deltagelse af op til 900 lærere.

Alle undervisningsmaterialer uploades og gøres tilgængelige på aldrigmere.dk 

 • Udvikle og gennemføre kompetenceudviklingsforløb målrettet undervisere i gymnasier

Kompetenceudviklingsforløb for ungdomsuddannelseslærere vil blive afholdt som fysiske, praksisnære heldagsseminarer for historielærere fra landets gymnasiale uddannelser. Der vil blive afholdt 3 seminarer og supplerende nationale webinarer. Seminarerne vil blive afholdt i perioden 2023 (3) - 2024 (4).

Det er et mål at nå deltagelse af op til 500 undervisere.

Alle undervisningsmaterialer uploades og gøres tilgængelige på aldrigmere.dk 

Delopgave 3

 • Til grundskolen udvikles i alt fire didaktiserede forløb, fordelt til hhv. mellemtrin og udskoling, med både elev- og lærermateriale. Til de gymnasiale uddannelser udvikles en samlet “materialepakke”.

Alle materialer uploades og gøres tilgængelige på aldrigmere.dk 

 

Fakta om projektet

 • Projektperiode: 2021(4) - 2024(4)
 • Budget:  6 millioner
 • Projektejer: Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
 • Projektleder: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen ved Center for Undervisningsmidler 
 • Kontaktpersoner:

Projektdeltagere:

 • Syddansk Universitet 
 • Aarhus Universitet 
 • Københavns Universitet 
 • Københavns Professionshøjskole
 • Professionshøjskole Absalon
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen 
 • Professionshøjskole UC Syddanmark 
 • VIA University College
 • Professionshøjskolen UCN

Eksterne samarbejdspartnere

Udvikling og udbredelse af projektets leverancer vil ske i et samarbejde med en række faglige netværk og vidensmiljøer.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringen af både udviklingen og gennemførelsen af seminar, kurser og undervisningsressourcer/materialer sker bl.a. gennem den løbende dialog i projektstyregruppen, faciliteret af projektleder, og gennem møder og sparring med STUK såvel som den af STUK nedsatte referencegruppe.

Andet

UCLs pressemeddelse

Folkeskolen