Ungdomspædagogik, afgangsprojekt

Akademimodul

I det afsluttende afgangsprojekt arbejder du med et selvvalgt emne og problemstilling.

Dit emne skal knytte sig til uddannelsens indhold som helhed og inddrage teorier og metoder, du har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Afslut din uddannelse

Fagligt indhold 

Når du har bestået uddannelses tre obligatoriske moduler og to valgfrie moduler til et samlet omfang af 50 ECTS, kan du fortsætte med dit afgangsprojekt.

Du får mulighed for at gå i dybden med uddannelsens emner, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevante for enten dine nuværende jobsituation eller fremtidige karriere – du bliver dermed specialiseret i et område efter dit eget valg!

Eksamensprojektet skal gennemføres individuelt eller i grupper på op til fire personer. Du tilbydes vejledning i din arbejdsproces med afgangsprojektet.

Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart. Vejlederen er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination. 

Målgruppe

Modulet afslutter din akademiuddannelse i Ungdomspædagogik.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb