Fleksibelt afgangsprojekt (akademiuddannelse)

Akademimodul

Afslut din fleksible akademiuddannelse ved at bruge din nye viden, hvor du demonstrerer din evne til at vurdere og håndtere problemer inden for dit fagområder gennem teori og metode.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Afslut din uddannelse!

Fagligt indhold

Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevante enten for dine nuværende jobsituation eller fremtidige karriere – du bliver dermed specialiseret i et område efter dit eget valg!

Kravene for at gennemføre en fleksibel akademiuddannelse er følgende:

  • Fagmodulerne i et fleksibelt forløb inklusiv afgangsprojektet, skal tilsammen have et omfang af 60 ECTS-point. Heraf skal:
    • Mindst 30 ECTS-point være opnået inden for et fagligt område, og
    • 10 ECTS-point skal være opnået ved et afgangsprojekt inden for det faglige område
  • Du skal have udarbejdet en uddannelsesplan med de fag, du kunne tænke dig i din afsluttede fleksible akademiuddannelse. Dette gør du ved at kontakte en af vores vejledere

Sammensætningen af de enkelte fag skal sammen med det afsluttende afgangsprojekt sikre en klar, sammenhængende faglig profil.

Udbytte

Du får kompetencer, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning.

Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for linjens centrale fagområde.

Eksamensprojektet skal gennemføres individuelt.
Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart. Vejlederen er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Målgruppe

Akademimodulet afslutter din fleksible akademiuddannelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb