Boliginstallation til delautorisation

Akademimodul

Arbejder du med alle faser af el-teknisk bygningsinstallation - herunder planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske installationer? Få nye værktøjer og blive klar til delautorisationsprøven.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om drift og energieffektivisering!

Fagligt indhold

Du lærer at håndtere forskellige typer af anlæg, eksempelvis projektering og udførelse af intelligente bygningsinstallationer (IBI), som anvendes til styring og regulering af boligers drift og energieffektivisering samt solcelleinstallationer tilsluttet boliginstallationer.

Som deltager på modulet bliver du i stand til at vurdere anlægsformer inden for delautorisationens område samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for delautorisationens område.

Du får viden om:

  • de særlige bestemmelser/standarder for EL-tekniske installationer i boliger, lægmandstavler og solcellesystemer tilsluttet selvstændige boliger
  • intelligente bygningsinstallationer (IBI) til styring af bygningers drift og energieffektivisering
  • planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af EL-tekniske installationer i boliger i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder
  • projektering og udførelse af solcelleinstallationer tilsluttet boliginstallationer.

Udbytte

Efter Boliginstallation til delautorisation kan du:

  • håndtere EL-tekniske installationer i boliger – herunder IBI og solcelleanlæg – under anvendelse af den nyeste teknologi
  • håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til delautorisationsområdet
  • vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for delautorisationens område under hensyntagen til energiforhold
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for området for delautorisationer med en professionel tilgang.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Energiteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Boliginstallation til delautorisation er et retningsspecifikt modul under Delautorisation EL.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, der vil have en delautorisation EL.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb