Energiteknologi

Akademiuddannelse

Arbejder du allerede inden for faget, og ønsker du at dygtiggøre dig med en videregående uddannelse, der tager udgangspunkt i dit nuværende arbejdsliv? Så tag en akademiuddannelse i Energiteknologi. 

Med denne uddannelse i rygsækken får du ny viden om relevante teorier, begreber og metoder inden for bygningers konstruktion og tekniske installationer, traditionelle og vedvarende energiformer. Efter endt uddannelse står du endnu stærkere i dit arbejdsliv. 

Med en akademiuddannelse i Energiteknologi får du:

  • kompetencer til at varetage tværfaglige opgaver inden for energieffektivisering af klimaskærmen, bygningstekniske installationer og produktionsanlæg samt opgaver inden for vedvarende- og nye energiformer
  • ny viden, begreber og teorier, som du kan bruge i dit professionelle arbejde.

Målgruppe

Uddannelsen er for selvstændige eller ansatte i installationsvirksomheder, hos rådgivere, i produktionsvirksomheder eller hos leverandører/underleverandører af anlæg.
Uddannelsen retter sig mod dig, som arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen eller dig, der beskæftiger dig med energi i dit daglige arbejde. 

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Moduler og opbygning

40 ECTS Obligatoriske moduler
10 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen består af fem obligatoriske moduler, en række valgfrie og et afgangsprojekt. 

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder