Logistik & Supply Chain Management

Akademimodul

I takt med at verden bliver mere digitaliseret, råvarer bliver en større mangelvare samt kravet om grøn omstilling stiger, bliver logistikken og forsyningskæden en vigtigere del af en velsmurt virksomhed.

Datoer og tilmeld

Du kan blive din virksomheds fagperson på området

Med en velsmurt forsyningskæde kan du skabe merværdi for kunderne, hvilket resulterer i øget omsætning og reducerer de logistiske omkostninger til at forbedre virksomhedens bundlinje.

Med faget 'logistik og supply chain management' får du en faglig viden i at analysere og optimere samarbejdet i forsyningskæden til at skabe værdi og leveringssikkerhed for kunderne. Her får du indblik i brugbare værktøjer og metoder til optimering af informations- og materialestrømme mellem de enkelte led i forsyningskæden. Her tages der både udgangspunkt i flowet fra indkøb og leverandørsamarbejde til levering hos kunden samt returflows.

Derudover lærer du at analysere optimeringsmuligheder i forsyningskæden til at skabe den rette balance mellem logistikomkostninger og leveringsservice under hensyntagen til blandt andet CO2 udslip.

Det kan du, når du er færdig

  • gennemføre en værdikædeanalyse
  • bruge centrale metoder til at gennemføre en analyse af vareflowet og informationsstrømmene i virksomhedens værdikæde
  • segmentere indgående og udgående logistik
  • forstå upstream, inhouse og downstream-strategier, samt hvordan man skaber gennemsigtighed ved hjælp af informationsdeling i forsyningskæden
  • vurdere forsyningssikkerhedens indflydelse på værdikædens optimering
  • have overblik over kravene i en forsyningskæde mht. modstandsdygtighed og responsivitet
  • bruge værktøjer til styring af planlægningsopgaven
  • forstå markedssituationen og produkternes livscyklus og de dertil hørende logistikvalg
  • forstå effekten i værdikæden ved beslutninger om outsourcing / off-shoring / insourcing / on-shoring
  • bruge indsigter i benchmarking, den cirkulære værdikæde samt relevante verdensmål

Niveau

Logistik og Supply Chain Management er et af to obligatoriske fag på Akademiuddannelsen i International Transport og logistik og kan tages som en del af den fulde Akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Faget er på 10 ECTS point.

Til eksamen skal der afleveres et kort projekt med en tilhørende mundtlig eksamen på 30 minutter. Undervisningen vil oftest være med Blended Learning, hvilket vil sige en kombination af tilstedeværelses- og online undervisning.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, der vil specialisere dig i optimering af forsyningskæder, så du kan implementere logistik.

Lyder det som noget for dig?

Læs mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Lars Grøndahl Schou Chefkonsulent
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb